Zahtjev za izdavanje EU potvrde

10.11.2023.

 

EU potvrdu izdaje Komora pravnoj ili fizičkoj osobi s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj koja u drugoj državi članici želi pružati usluge regulirane profesije psiholog. Podnositelj zahtjeva za izdavanje EU potvrde može biti pravna ili fizička osoba, s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj, koja je obavljala ili obavlja reguliranu profesiju psiholog na području Republike Hrvatske, a koja namjerava u drugoj državi članici obavljati reguliranu profesiju psiholog. Potvrdom se potvrđuje da je osoba iz stavka 2. ovoga članka poslovno nastanjena u Republici Hrvatskoj i da u trenutku izdavanja potvrde nema, čak ni privremeno, zabranu obavljanja profesije, odnosno djelatnosti.

Potrebni dokumenti:

Obrazac zahtjeva za izdavanje EU potvrde

Naknada: bez naknade

Broj računa za e-plaćanje:

korisnik: Hrvatska psihološka komora
broj računa: HR1123600001101712980
model i poziv na broj: HR67 OIB
svrha doznake: Troškovi izdavanja EU potvrde

Nadležno tijelo i propisi:

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90 A, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0) 1 3014 001
E-mail: hpk@psiholoska-komora.hr

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/19, 47/20)
Pravilnik o postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija
Pravilnik o izdavanju EU potvrde (NN 123/15)

Preuzmite datoteke

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj