Pogodnosti za članove

05.07.2024.

 

Posebna ponuda Raiffeisenbank Hrvatska za članove Hrvatske psihološke komore (pdf dokument, datum objave: 10.7.2024.)

 

Posebna ponuda Privredne banke Zagreb d.d. za članove Hrvatske psihološke komore: PBZ stambeni kredit uz hipoteku - akcija do 30.6.2024. (pdf dokument, datum objave: 2.4.2024.)

 

Posebna ponuda OTP banke d.d. za članove Hrvatske psihološke komore - gotovinski kredit (pdf dokument, datum objave: 23.2.2024.)

 

Posebna ponuda OTP banke d.d. za članove Hrvatske psihološke komore - stambeni kredit (pdf dokument, datum objave: 23.2.2024.)

 

Obavijest o pravnoj zaštiti vezano za kredite u švicarskim francima(pdf dokument, datum objave: 28.4.2023.)

 

 (datum objave: 16.1.2023.)

 

Poštovane članice i članovi,

Komora je sklopila policu osiguranja za sve ovlaštene psihologe i psihologe vježbenike koji su upisani u Imenik psihologa vježbenika, s početkom od 1. siječnja 2023. godine.

Osiguranje se odnosi na slučajeve koji su nastupili nakon 1. siječnja 2023. godine, a obuhvaća:

    • pravnu zaštitu savjetovanja – jedan usmeni pravni savjet godišnje za svakog osiguranog člana (na području RH),
    • opću odštetnu i kaznenopravnu zaštitu osiguranih članova (na području EU)

Osiguranje od pravne zaštite pokriva sudske i izvansudske troškove (odvjetničke troškove, troškove vještaka, odnosno izradu mišljenja vještaka po nalogu suda, troškovi svjedoka, troškovi tumača, dodatni materijalni troškovi (fotokopiranje na sudu i sl.), sudske pristojbe, osiguranje pologa jamčevine do 100.000 EUR, putni troškovi za suđenje u inozemstvu, troškovi izvansudskih nagodbi i medijacije i presudom određene troškove protivne strane). 

Opća kaznenopravna zaštita odnosi se na kaznene i prekršajne postupke:

    • obrana u pretkaznenom i kaznenom postupku u kojem se osiguranika tereti za počinjenje kaznenog djela iz nehaja za vrijeme obavljanja službene dužnosti
    • obuhvaća pravnu zaštitu na području Republike Hrvatske i odvjetničke troškove zastupanja u kaznenom postupku sukladno odluci suda,
    • ARAG pokriva troškove odvjetnika koji će osiguranog člana savjetovati kako u kaznenom i u pretkaznenom postupku

sve sukladno općim uvjetima osiguranja.

Zaštita u prekršajnim i kaznenim postupcima retrogradno se ukida u slučajevima kada je osigurani član pravomoćno osuđen za kazneno djelo ili prekršaj, počinjeno s izravnom namjerom te je u tim slučajevima osigurani član obvezan osiguravajućoj kući vratiti cjelokupan isplaćeni iznos.

Opća odštetnopravna zaštita odnosi se na ostvarivanje odštetnih zahtjeva protiv počinitelja materijalne i nematerijalne štete koja je bila počinjena ili uzrokovana tijekom obavljanja službene dužnosti (slučajevi kada je osiguranom članu tijekom rada, a vezano uz obavljanje psihološke djelatnosti, nastala ili je nanesena šteta).

Osigurani članovi osigurani su i u disciplinskim postupcima pred poslodavcem i u kaznenim postupcima koje se po privatnoj tužbi vode u Republici Hrvatskoj.

Osigurani član koji želi ostvariti neko od svojih prava po ovoj polici kontaktira neposredno osiguravatelja:
     e-mail: arag@certitudo.hr 
     telefon : 01 5802 991
koji će s Komorom provjeriti sve uvjete za aktiviranje police i nakon toga dati upute osiguranom članu.

Pored navedenog svi članovi Komore uz predočenje članske iskaznice mogu ostvariti određene pogodnosti navedene ovdje za koje se možete obratiti neposredno trgovačkom društvu Certitudo d.o.o. za zastupanje u osiguranju

Ovdje možete naći kratku prezentaciju, interni protokol i opće uvjete osiguranja.

 

Certitudo d.o.o.: Popusti za članove Komore i članove njihovih obitelji za razne vrste osiguranja (pdf dokument, datum objave: 16.1.2023.)

 

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj