Obrasci

07.06.2024.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Izjava o osobnim podacima
 

ČLANSTVO U KOMORI

Zahtjev za učlanjenje i upis u Registar članova Hrvatske psihološke komore

Zahtjev za ponovno izdavanje/zamjenu članske iskaznice

Izjava o prihvaćanju plaćanja mjesečne članarine - primjerak za poslodavca

Molba za oslobođenje od obveze plaćanja članarine

Obrazac za ažuriranje podataka u Registru članova Hrvatske psihološke komore

Zahtjev za ispis iz Registra članova Hrvatske psihološke komore

 

VJEŽBENIČKI STAŽ

Zahtjev za upis u Imenik psihologa vježbenika

Obavijest o početku vježbeničkog staža

Izjava mentora

Obavijest o prekidu vježbeničkog staža

Obavijest o privremenoj obustavi vježbeničkog staža

Obavijest o nastavku vježbeničkog staža nakon prekida vježbeničkog staža

Obavijest o nastavku vježbeničkog staža nakon privremene obustave vježbeničkog staža

 

UTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI STEČENIH KOMPETENCIJA PSIHOLOGA PO PRIJELAZNIM ODREDBAMA

Zahtjev za utvrđivanje sukladnosti stečenih kompetencija – više od 10 godina radnog staža u struci

Zahtjev za utvrđivanje sukladnosti stečenih kompetencija - položen stručni ispit ili državni ispit II. razine

Zahtjev za utvrđivanje sukladnosti stečenih kompetencija – stečen akademski stupanj magistar znanosti ili doktor znanosti

 

STRUČNI ISPIT

Prijavnica za polaganje stručnog ispita

 

PRAVO NA OBAVLJANJE PSIHOLOŠKE DJELATNOSTI

Zahtjev za priznavanje prava na obavljanje psihološke djelatnosti nakon završenog vježbeničkog staža i položenog stručnog ispita 

Zahtjev za priznavanje prava na obavljanje psihološke djelatnosti za psihologe kojima je osnovna dopusnica istekla prije 24. listopada 2019. godine

Zahtjev za izdavanje ukrasnog ovlaštenja

Zahtjev za izdavanje/zamjenu pečata ovlaštenog psihologa

 

SPECIJALNOSTI

Područje kliničke psihologije

Zahtjev za priznavanje specijalnosti u području kliničke psihologije

Zahtjev za priznavanje specijalnosti u području kliničke psihologije - više od 15 godina radnog iskustva u području kliničke psihologije

Zahtjev za priznavanje specijalnosti u području kliničke psihologije - sveučilišni nastavnik

 

KATEGORIZACIJA / BODOVANJE STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Organizatori trajnog stručnog usavršavanja

Prijava stručnog skupa za usavršavanje psihologa

Evaluacijski upitnik za ocjenu osposobljavanja

Prijava sastanka stručne sekcije, stručnog skupa društva, županijskih i stručnih vijeća

Tablica za dostavu popisa sudionika

Bilješka o susretu supervizijske grupe

Psiholozi

Pojedinačna prijava usavršavanja psihologa

Pojedinačna prijava usavršavanja psihologa - članci i publikacije

 

ISPIT ZA PROVJERU STRUČNOSTI PSIHOLOGA

Molba za polaganje ispita za provjeru stručnosti

 

PRIZNAVANJE INOZEMNE STRUČNE KVALIFIKACIJE

Zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije

Zahtjev za izdavanje mišljenja o sukladnosti programa

 

PRIZNAVANJE INOZEMNOG VJEŽBENIČKOG STAŽA

Zahtjev za priznavanje inozemnog vježbeničkog staža

 

IZDAVANJE EU POTVRDE

Zahtjev za izdavanje EU potvrde

 

PRIVATNA PSIHOLOŠKA PRAKSA I GRUPNA PRIVATNA PSIHOLOŠKA PRAKSA

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje privatne psihološke prakse i grupne privatne psihološke prakse

 

KATEGORIZACIJA PSIHODIJAGNOSTIČKIH SREDSTAVA

Zahtjev za kategorizaciju psihodijagnostičkog sredstva

 

DONACIJA ILI SPONZORSTVO HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

Zahtjev za donaciju ili sponzorstvo

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj