Nadzorni odbor

07.03.2024.

Nadzorni odbor nadzire provođenje Statuta Komore i drugih općih akata Komore, ostvarivanje prava i ispunjavanje obveza članova Komore, materijalno i financijsko poslovanje Komore, a može obavljati i druge povremene poslove koje mu povjeri Skupština ili Upravni odbor.

Članovi Nadzornog odbora su:
Violeta Vidaček-Hainš - predsjednica
Igor Kovač - zamjenik predsjednice
Gordan Bošković
Marina Gulin
Kristina Krulić Kuzman

 

Sjednice Nadzornog odbora Hrvatske psihološke komore

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj