Povjerenstva

25.01.2023.

 

Povjerenstvo za osnovne dopusnice

Djelokrug rada: odlučuje o izdavanju i obnavljanju osnovnih dopusnica.

Povjerenstvo za osnovne dopusnice čine predsjednik i dva člana, a imenuje ga Upravni odbor.

Članovi Povjerenstva za osnovne dopusnice su:
Ingrid Cippico – predsjednica
Valerija Hauptfeld
Daria Vuger Kovačić


Povjerenstvo za posebne dopusnice za obavljanje psihološke djelatnosti u medicini rada

Djelokrug rada: odlučuje o izdavanju i obnavljanju posebnih dopusnica za obavljanje psihološke djelatnosti u medicini rada.

Povjerenstvo za posebne dopusnice čine predsjednik i tri člana te jedan član iz redova stručnjaka pojedinog područja za koje se izdaje posebna dopusnica, a imenuje ga Skupština.

Članovi Povjerenstva za posebne dopusnice za obavljanje psihološke djelatnosti u medicini rada su:
Zlata Matoković - predsjednica
Renata Barić
Ingrid Cippico
Irena Pastuović Terze
Ivan Vračić
 

Povjerenstvo za posebne dopusnice za rad psihologa u palijativnoj skrbi

Djelokrug rada: odlučuje o izdavanju i obnavljanju posebnih dopusnica za rad psihologa u palijativnoj skrbi.

Povjerenstvo za posebne dopusnice čine predsjednik i tri člana te jedan član iz redova stručnjaka pojedinog područja za koje se izdaje posebna dopusnica, a imenuje ga Skupština.

Članovi Povjerenstva za posebne dopusnice za rad psihologa u palijativnoj skrbi su:
Daria Vuger - Kovačić - predsjednica
Lidija Arambašić
Renata Barić
Ingrid Cippico
Ivana Delač
 

Povjerenstvo za posebne dopusnice za rad psihologa u području psihološke pripreme sportaša

Djelokrug rada: odlučuje o izdavanju i obnavljanju posebnih dopusnica za rad psihologa u području psihološke pripreme sportaša.

Povjerenstvo za posebne dopusnice čine predsjednik i tri člana te jedan član iz redova stručnjaka pojedinog područja za koje se izdaje posebna dopusnica, a imenuje ga Skupština.

Članovi Povjerenstva za posebne dopusnice za rad psihologa u području psihološke pripreme sportaša su:
Renata Barić - predsjednica
Ingrid Cippico
Ivana Delač
Daria Vuger-Kovačić
Iva Žegura


Povjerenstvo za psihologe vježbenike

Povjerenstvo za psihologe vježbenike obavlja sljedeće poslove:

  • provodi nadzor nad obavljanjem vježbeničkog staža,
  • provodi evaluaciju rada mentora,
  • izrađuje i donosi planove i programe vježbeničkog staža,
  • donosi odluku o priznavanju vježbeničkog staža u inozemstvu,
  • organizira edukaciju za obavljanje poslova mentora,
  • može organizirati seminar za psihologe vježbenika u smislu stručne edukacije i pripreme za psihološki stručni ispit,
  • obavlja i druge poslove određene ovim Pravilnikom i općim aktima Komore.

Povjerenstvo za psihologe vježbenike čine predsjednik Povjerenstva i četiri člana, a imenuje ih Upravni odbor.

Članovi Povjerenstva za psihologe vježbenike su:
Tanja Pureta - predsjednica
Iva Žegura - zamjenica predsjednice
Tanja Jurin
Gordana Kamenečki
Sandra Matošina Borbaš


Povjerenstvo za stručno usavršavanje

Povjerenstvo za stručno usavršavanje obavlja slijedeće poslove:

  • izrađuje prijedlog godišnjeg programa stručnog usavršavanja,
  • izrađuje prijedlog organizacije i provođenja trajne izobrazbe,
  • utvrđuje kategorizaciju oblika trajne izobrazbe,
  • provodi provjeru stručnosti psihologa,
  • izrađuje sadržaj ispita za provjeru stručnosti psihologa,
  • imenuje ispitna povjerenstva za provjeru stručnosti psihologa,
  • obavlja i druge poslove određene Pravilnikom ili drugim općim aktom Komore.

Povjerenstvo za stručno usavršavanje čine predsjednik i četiri člana, a imenuje ga Upravni odbor.

Članovi Povjerenstva za stručno usavršavanje su:
Dubravka Svilar Blažinić - predsjednica
Ankica Lončarević
Sandra Matošina Borbaš
Marlena Plavšić
Božidar Nikša Tarabić


Povjerenstvo za psihodijagnostička sredstva

Djelokrug rada Povjerenstva je:

  • predlaganje kategorije psihodijagnostičkog sredstva,
  • predlaganje uvrštavanja pojedinog psihodijagnostičkog sredstva u Popis posebno zaštićenih psihodijagnostičkih sredstava, koji donosi Upravni odbor Komore.
  • predlaganje Upravnom odboru Komore postupka u slučajevima neovlaštenog korištenja psihodijagnostičkih sredstava,
  • predlaganje mjera za poboljšanje uporabe i zaštite psihodijagnostičkih sredstava.

Povjerenstvo za psihodijagnostička sredstva čine predsjednik i četiri člana, a imenuje ga Upravni odbor.

Članovi Povjerenstva za psihodijagnostička sredstva su:
Antea Britvić - predsjednica
Tomislav Bunjevac - zamjenik predsjednice 
Hrvoje Gligora
Lucija Veličan Marković
Dejvid Zombori
 

Povjerenstvo za psihoterapiju

Članovi Povjerenstva za psihoterapiju su:
Ivan Vračić - predsjednik
Irena Bezić - zamjenica predsjednika
Joško Jurman
Petra Malešević
Margareta Mesić


Povjerenstvo za usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti

Članovi Povjerenstva za usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti su:
Anita Lauri Korajlija - predsjednica
Dejvid Zombori - zamjenik predsjednice
Rosanda Pahljina-Reinić
Andrea Vranić
Iva Žegura


Povjerenstvo za stručni nadzor

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

  • izrađuje prijedlog liste psihologa koji će provoditi stručni nadzor,
  • izrađuje stručne kriterije po kojima će se provoditi stručni nadzor,
  • izrađuje prijedlog godišnjeg plana stručnog nadzora,
  • vodi evidenciju o provedenom stručnom nadzoru i predloženim, odnosno poduzetim mjerama,
  • sačinjava godišnje izvješće o stručnom nadzoru,
  • koordinira provođenje stručnog nadzora s nadležnim inspekcijama i drugim nadležnim tijelima,
  • obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i općim aktima Komore.

Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana, a imenuje ga Upravni odbor.

Članovi Povjerenstva za stručni nadzor su:
Gordana Kuterovac Jagodić - predsjednica
Sanda Puljiz Vidović - zamjenica predsjednice
Ingrid Cippico

 

Povjerenstva za priznavanje specijalnosti u području kliničke psihologije/statusa kliničkog psihologa 
Djelokrug rada: odlučuje o zahtjevima za priznavanje specijalnosti u području kliničke psihologije/statusa kliničkog psihologa.

Povjerenstvo za priznavanje statusa kliničkog psihologa ima pet članova. Predsjednik i dva člana su iz Stručnog razreda za kliničku psihologiju koje predlaže Stručni razred za kliničku psihologiju. Ostale članove Povjerenstva predlaže i imenuje Upravni odbor.

Članovi Povjerenstva za priznavanje statusa kliničkog psihologa su:
Ivan Vračić - predsjednik
Gordana Kamenečki - zamjenica predsjednika
Lidija Arambašić
Andreja Bogdan
Svetislav Joka
 

Povjerenstvo za stručna pitanja

Povjerenstvo za stručna pitanja obavlja sljedeće poslove:

  • odgovara na prigovore korisnika usluga psihologa ako upućuju na moguću stručnu pogrešku psihologa,
  • odgovara na pitanja članova Hrvatske psihološke komore vezana za stručna pitanja,
  • savjetuje članove Hrvatske psihološke komore s ciljem poboljšanja kvalitete pruženih usluga,
  • priprema i izrađuje standarde dobre stručne prakse,
  • daje stručna mišljenja kod pripreme propisa koji utječu na razvoj struke,
  • vodi brigu o unaprjeđivanju vrsnoće stručnog djelovanja.

Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana, a imenuje ga Upravni odbor.

Članovi Povjerenstva za stručna pitanja su:
Marina Gulin - predsjednica
Igor Kovač
Dubravka Svilar Blažinić
Ivan Vračić
Iva Žegura


Povjerenstvo za donacije i sponozorstva

Djelokrug rada: odlučuje o zahtjevima za donacije i sponozorstva.

Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.

Članovi Povjerenstva za donacije i sponzorstva su:
Željka Kamenov - predsjednica
Pavica Biondić Ivanković - zamjenica predsjednice
Tatjana Mergl

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj