Upravni odbor

05.07.2024.

Upravni odbor Komore izvršno je tijelo Komore koje:

  • vodi poslovanje Komore i upravlja sredstvima Komore,
  • brine se za izvršavanje programa rada Komore i izvršavanje akata Skupštine,
  • priprema materijale, informacije i analize za Skupštinu,
  • osniva povjerenstva, stručne razrede i radne skupine,
  • priprema i usklađuje rad stručnih povjerenstava Komore,
  • priprema i utvrđuje prijedlog Statuta, pravilnika i drugih akta Komore te njihovu izmjenu i/ili dopunu,
  • obavlja izbor kandidata za radna mjesta u Komori i odlučuje o zasnivanju i prestanku radnih odnosa za radnike Komore,
  • donosi odluke o cijenama usluga Komore,
  • potiče stručno usavršavanje članova Komore,
  • imenuje disciplinskog tužitelja i njegove zamjenike,
  • zauzima stavove o pojedinim važnim pitanjima psihološke struke,
  • odlučuje o pitanjima koja nisu ovim Statutom ili drugim aktom Komore stavljena u nadležnost drugog tijela Komore.

Članovi Upravnog odbora su:
Dejvid Zombori – predsjednik
Snježana Kovač– zamjenica predsjednika
Andreja Bogdan
Svetislav Joka
Nada Kegalj
Gordana Kuterovac Jagodić
Mladen Mavar
Ella Selak Bagarić
Dubravka Svilar Blažinić

 

Javnost rada:

Predstavnici javnosti mogu ostvariti neposredan uvid u rad Upravnog odbora prijavom svojeg prisustvovanja najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice Upravnog odbora. Prijave se mogu vršiti telefonski radnim danom od 9 do 11 sati na telefon 01 3014 001 ili e-mailom na hpk@psiholoska-komora.hr. Sjednici mogu istodobno prisustvovati 2 osobe, u slučaju većeg broja prijavljenih vodit će se računa o redoslijedu prijavljivanja.

Tijela javne vlasti nisu dužna osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Predstavnici javnosti imaju pravo prisustvovati sjednicama uz prethodnu najavu, ali ne smiju remetiti rad i tijek sjednice, nemaju pravo sudjelovanja u radu sjednice, sudjelovanje u raspravi ili javno iznošenje svojih stavova i mišljenja za vrijeme trajanja sjednice. U slučaju da predstavnik javnosti onemogućava normalan tijek sjednice potrebno mu je onemogućiti daljnje prisustvovanje toj sjednici, ali tijelo javne vlasti nema pravo unaprijed nekomu onemogućiti (zabraniti) prisustvovanje budućim sjednicama, sukladno načelu javnosti i slobodnog pristupa i načelu jednakosti.

 

Sjednice Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore

 

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj