Psihodijagnostička sredstva

07.06.2024.

 

Popis kategoriziranih "A", "B" i "C" psihodijagnostičkih sredstava

 

Popis izdavača testova u Republici Hrvatskoj

 

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Savska cesta 64
 
10000 Zagreb

OIB 91547293790
Odgovorna osoba: Majda Jelenčić 

Naklada Slap d.o.o.
Dr. F. Tuđmana 33, pp 78
10450 Jastrebarsko

OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić

Drenovac j.d.o.o.
B. Magovca 147
10000 Zagreb
OIB 96144005945
Odgovorna osoba: Tamara Drenovac

Aleksandar Momirović
Balokovićeva 43
10000 Zagreb

OIB 44538767405
Odgovorna osoba: Aleksandar Momirović

Dževdet Hadžiselimović
Krležina 35
52000 Pula

OIB 44726181020
Odgovorna osoba: Neala Ambrosi-Randić

Andreja Kostelić Martić i Nataša Jokić-Begić
Centar za kognitivno bihevioralnu terapiju
Slovenska 13
10000 Zagreb
OIB 14599027597
Odgovorna osoba: Andreja Kostelić Martić

Selekcija d.o.o., za poslovno savjetovanje, izdavaštvo i usluge
Put Mostina 8
21000 Split

OIB 60985817812
Odgovorna osoba: Slobodan Jović

Ivan Dević i Petar Fabijanić
Perotonin, obrt za savjetovanje i poduku
Svetog Mateja 83
10010 Zagreb

OIB: 65977975220
Odgovorna osoba: Petar Fabijanić

 

Zaštita i pohrana psihodijagnostičkih sredstava

 

Obveza predaje i pohrane psihodijagnostičkih sredstava u Komori

 

Psihotehničari

 

 

KATEGORIZACIJA PSIHODIJAGNOSTIČKIH SREDSTAVA

Zahtjev za kategorizaciju psihodijagnostičkog sredstva

 

 

ITC logo

Smjernice Međunarodnog povjerenstva za testove

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj