Savjet za mlade psihologe

07.06.2024.

Savjet za mlade psihologe savjetodavno je tijelo Komore osnovano 6. svibnja 2022. godine Odlukom Upravnog odbora, koje obavlja slijedeće poslove:

  • na poziv tijela, povjerenstava ili stručnih razreda Komore, sudjeluje na sjednicama ili u provedbi drugih aktivnosti iz nadležnosti pojedinog tijela, povjerenstva ili stručnog razreda, kada se one odnose i/ili utječu na mlade psihologe,
  • na poziv tijela Komore, davanjem mišljenja ili preporuka sudjeluje u izradi općih akata iz nadležnost pojedinog tijela Komore kada se oni odnose i/ili utječu na mlade psihologe,
  • sudjeluje u kontinuiranom praćenju i analizi provedbe Godišnjeg programa rada Komore i Godišnjeg plana rada Povjerenstva za psihologe vježbenike, u odnosu na planirane aktivnosti koje se odnose i/ili utječu za mlade psihologe,
  • sudjeluje u praćenju javnih politika i propisa koji se odnose i/ili utječu za mlade psihologe, a koje donose i/ili provode državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i institucije Europske unije te izvještava i po potrebi predlaže mjere predsjedniku i Upravnom odboru Komore,
  • sudjeluje u praćenju drugih pojavnosti u društvu od značaja za mlade psihologe i po potrebi predlaže mjere predsjedniku i Upravnom odboru Komore,
  • potiče informiranje mladih psihologa o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje njihovog položaja,
  • obavlja i druge poslove na prijedlog Predsjednika ili Upravnog odbora Komore.


Članovi Savjeta za mlade psihologe su:
Ana Begonja - predsjednica
Marina Šimunec Zović - zamjenica predsjednice
Matija Crnković
Sandro Krašić
Bruno Perić


Pitanja i prijedlozi za Savjet za mlade psihologe mogu se poslati na adresu elektroničke pošte hpk@psiholoska-komora.hr sa naznakom „Za Savjet za mlade psihologe“.

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj