Stručni razredi

07.06.2024.

Stručni razredi su radna tijela Hrvatske psihološke komore koja se osnivaju za potrebe praćenja, proučavanja i unapređivanja razvoja psihološke struke te druge stručne i znanstvene aktivnosti u pojedinom području psihološke djelatnosti, a odluku o osnivanju donosi Upravni odbor Komore.

Stručni razredi obavljaju sljedeće poslove:

  • pružaju stručno-savjetodavnu podršku tijelima, povjerenstvima i Tajništvu Komore u posebnom području psihološke djelatnosti za koje su osnovani te članovima Komore na zahtjev tijela, povjerenstva ili Tajništva Komore,
  • izrađuju prijedloge standarda rada, smjernica i naputaka u posebnom području psihološke djelatnosti zakoje su osnovani,
  • prate provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u posebnom području psihološke djelatnosti za koje su osnovani,
  • prate provođenje zakona, propisa i općih akata Komore u posebnom području psihološke djelatnosti za koje su osnovani,
  • raspravljaju, zauzimaju stajališta i izvještavaju Upravni odbor i predsjednika Komore o pojedinim pitanjima iz posebnog područja psihološke djelatnosti za koje su osnovani,
  • surađuju s tijelima, povjerenstvima, stručnim razredima i Tajništvom Komore,
  • obavljaju druge poslove određene propisima ili općima aktima Komore.

 

Stručni razred za kliničku i zdravstvenu psihologiju

Članovi:
Nataša Jokić Begić - predsjednica
Gordana Kamenečki - zamjenica predsjednice
Lidija Arambašić
Andreja Bogdan
Svetislav Joka
Ljiljana Muslić
Ivana Rede
Ivan Vračić
Iva Žegura


Stručni razred psihologa u palijativnoj skrbi

Članovi:
Lovorka Brajković - predsjednica
Ozren Šenator - zamjenik predsjednice
Latinka Basara 
Barica Urh
Daria Vuger Kovačić


Stručni razred za psihologe u medicini rada

Članovi:
Ida Juranić - predsjednica
Sandra Bušurelo Erak - zamjenica predsjednice
Senka Božić
Ingrid Cippico
Roberta Krizmanić
Ivana Svetina Leš
Zdeslava Udovičić
Barica Urh


Stručni razred za školsku psihologiju

Članovi:
Ivana Delač - predsjednica
Natalia Dujić - zamjenica predsjednice
Ivana Čorić
Zrinka Ivanković Mladenović 
Zvončica Kučanda
Aleksandra Vukelić
 

Stručni razred za predškolsku psihologiju

Članovi:
Petra Malnar - predsjednica
Sonja Pribela Hodap - zamjenica predsjednice
Tena Erceg Milković
Eleonora Glavina
Maja Tir Babić
 

Stručni razred za vojnu psihologiju

Članovi:
Amalija Petrić - predsjednica
Ivan Vračić - zamjenik predsjednice
Marcela Kovačić Tomac 
Ivana Selak
Ida Šintić Verem 


Stručni razred za psihologiju sporta i tjelesnog vježbanja

Članovi:
Vedrana Radić Brajnov - predsjednica
Nataša Stefanovski - zamjenica predsjednice
Renata Barić 
Vesna Hude
Luka Škrinjarić 
 

Stručni razred za psihologe u profesionalnom usmjeravanju

Članovi:
Suzana Svalina Balaš - predsjednica
Anita Savić - zamjenica predsjednice 
Tanja Bitanga
Silvija Ćelap
Bruno Jerončić 

 

Stručni razred za organizacijsku psihologiju i psihologiju rada

Članovi:
Barbra Kristofich Ambruš - predsjednica 
Teuta Barušić - zamjenica predsjednice
Andreja Bogdan
Jozo Dubravac
Darija Jakovljević
Lucija Veličan Marković
 

Stručni razred psihologa u socijalnoj skrbi

Članovi:
Dubravka Svilar Blažinić - predsjednica
Tončica Božić - zamjenica predsjednice
Omer Ćorić
Ljubica Hajnić
Ines Majnarić
Marija Markotić
Sandra Matošina Borbaš
 

Stručni razred za zrakoplovnu psihologiju

Članovi:
Anita Đuretić Bartolović - predsjednica
Zdeslava Udovičić - zamjenica predsjednice
Natalija Bogdanović

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj