Stručni razredi

28.07.2023.

Stručni razredi su stručna i znanstvena tijela Hrvatske psihološke komore, koji se osnivaju za pojedina područja psihološke djelatnosti, a odluku o osnivanju donosi Upravni odbor Komore.

Zadaci stručnih razreda su:

  1. prati, proučava i unapređuje razvoj u području psihološke djelatnosti za koje je osnovan,
  2. pruža stručno-metodološku pomoć u području za koje je osnovan,
  3. utvrđuje doktrinarna mjerila za rad u području za koje je osnovan,
  4. daje stručne ocjene i mišljenja za metode, postupke i programe rada iz područja za koje je osnovan,
  5. sudjeluje u planiranju, praćenju i procjeni znanstvenog istraživanja i poticanju primjene rezultata istraživanja u području za koje je osnovan,
  6. prati stručno usavršavanje psihologa za područje za koje je osnovan,
  7. izrađuje kriterije za ostvarivanje prava na posebnu dopusnicu,
  8. potiče razvitak znanosti iz područja za koje je osnovan i njegovu primjenu u praksi,
  9. obavlja i druge poslove utvrđene općim aktima Komore ili na zahtjev Skupštine, Upravnog odbora ili predsjednika Komore.

 

Stručni razred za kliničku i zdravstvenu psihologiju

Članovi:
Nataša Jokić Begić - predsjednica
Gordana Kamenečki - zamjenica predsjednice
Lidija Arambašić
Andreja Bogdan
Svetislav Joka
Ljiljana Muslić
Ivana Rede
Ivan Vračić
Iva Žegura


Stručni razred psihologa u palijativnoj skrbi

Članovi:
Lovorka Brajković - predsjednica
Ozren Šenator - zamjenik predsjednice
Latinka Basara 
Barica Urh
Daria Vuger Kovačić


Stručni razred za psihologe u medicini rada

Članovi:
Ida Juranić - predsjednica
Sandra Bušurelo Erak - zamjenica predsjednice
Senka Božić
Ingrid Cippico
Roberta Krizmanić
Ivana Svetina Leš
Zdeslava Udovičić
Barica Urh


Stručni razred za školsku psihologiju

Članovi:
Ivana Delač - predsjednica
Natalia Dujić - zamjenica predsjednice
Ivana Čorić
Zrinka Ivanković Mladenović 
Zvončica Kučanda
Silva Strnad-Jerbić
Aleksandra Vukelić
 

Stručni razred za predškolsku psihologiju

Članovi:
Tena Erceg Milković
Eleonora Glavina
Petra Malnar
Sonja Pribela Hodap
Maja Tir Babić
 

Stručni razred za vojnu psihologiju

Članovi:
Amalija Petrić - predsjednica
Ivan Vračić - zamjenik predsjednice
Marcela Kovačić Tomac 
Ivana Selak
Ida Šintić Verem 


Stručni razred za psihologiju sporta i tjelesnog vježbanja

Članovi:
Vedrana Radić Brajnov - predsjednica
Nataša Stefanovski - zamjenica predsjednice
Renata Barić 
Vesna Hude
Luka Škrinjarić 
 

Stručni razred za psihologe u profesionalnom usmjeravanju

Članovi:
Suzana Svalina Balaš - predsjednica
Anita Savić - zamjenica predsjednice 
Tanja Bitanga
Silvija Ćelap
Bruno Jerončić 

 

Stručni razred za organizacijsku psihologiju i psihologiju rada

Članovi:
Barbra Kristofich Ambruš - predsjednica 
Teuta Barušić - zamjenica predsjednice
Andreja Bogdan
Jozo Dubravac
Darija Jakovljević
Lucija Veličan Marković
 

Stručni razred psihologa u socijalnoj skrbi

Članovi:
Dubravka Svilar Blažinić - predsjednica
Tončica Božić - zamjenica predsjednice
Omer Ćorić
Ljubica Hajnić
Ines Majnarić
Marija Markotić
Sandra Matošina Borbaš
Mirna Petretić Vukov
Blanka Žic Grgat
 

Stručni razred za zrakoplovnu psihologiju

Članovi:
Višnja Livajić Pezer - predsjednica
Maja Čepulo Komar - zamjenica predsjednice
Natalija Bogdanović
Anita Đuretić Bartolović
Asja Madunić
Zdeslava Udovičić

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj