O nama

07.05.2024.

Hrvatska psihološka komora je samostalna i neovisna strukovna organizacija psihologa u Republici Hrvatskoj koja se brine za razvoj, stručnost, etičnost, zakonitost i ugled u psihološkoj djelatnosti na teritoriju Republike Hrvatske.

Komora na temelju javnih ovlasti:

  • odlučuje o postupcima upisa u odgovarajuće imenike, upisnike i evidencije te brisanja,
  • donosi rješenje o priznavanju prava na obavljanje psihološke djelatnosti,
  • donosi rješenje o privremenoj zabrani i prestanku prava na obavljanje psihološke djelatnosti
  • donosi rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje regulirane profesije – psihologa, kao nadležno tijelo sukladno posebnom propisu,
  • obavlja stručni nadzor nad radom ovlaštenih psihologa,
  • propisuje razinu specijalnosti u pojedinim područjima primijenjene psihologije i donosi rješenje o priznavanju specijalnosti,
  • vodi zakonom propisane imenike, upisnike i evidencije,
  • izdaje potvrde iz evidencija koje vodi u skladu sa Zakonom o psihološkoj djelatnosti i drugim propisima,
  • obavlja i druge poslove koji proizlaze iz javnih ovlasti u skladu sa Zakonom o psihološkoj djelatnosti i drugim propisima. 

Pored poslova utvrđenih člankom 7. stavkom 1. Statuta, Komora obavlja i slijedeće poslove:

  • prati i unaprjeđuje rad ovlaštenih psihologa i uvjete za njihov rad,
  • utvrđuje popise psihodijagnostičkih sredstava za njihovu primjenu te poduzima mjere zaštite od njihove neovlaštene primjene,
  • prati i nadzire provođenje etičkog kodeksa psihološke djelatnosti, provodi disciplinski postupak i izriče disciplinske mjere za disciplinske povrede članova Komore,
  • zastupa članove Komore u zaštiti njihovih profesionalnih interesa,
  • potiče i organizira stručno usavršavanje članova Komore,
  • surađuje s drugim komorama, strukovnim udrugama, stručnim, obrazovnim i znanstvenim institucijama u zemlji i inozemstvu,
  • surađuje s državnim tijelima i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u rješavanju pitanja važnih za ostvarivanje zadaća psihološke djelatnosti,
  • obavlja i sve druge poslove utvrđene Zakonom o psihološkoj djelatnosti, Statutom i drugim općim aktima Komore. 

Osnivači Komore su Hrvatsko psihološko društvo i Ministarstvo rada i socijalne skrbi sukladno Odluci o osnivanju Hrvatske psihološke komore, klasa: 550-06/03-02/86 ur. broj: 524-01-03-1, koju su donijeli dana 14.11.2003.


Matični podaci:
Matični broj: 01815997
RKP broj: 42395
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980 (Zagrebačka banka)

Pravnoustrojbeni oblik: Druga osoba za koje je upis propisan zakonom 
Brojčana oznaka: 30 
Djelatnost:  Djelatnosti strukovnih članskih organizacija 
Šifra djelatnosti prema NKD 2007:  9412      NKD 2002:  91122

 

Adresa sjedišta:

HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA
Selska cesta 90A / II. kat
10000 Zagreb
Hrvatska

tel.: +385 1 3014 001
fax: +385 1 3013 815

e-mail: hpk@psiholoska-komora.hr 

 

Radno vrijeme Tajništva Komore:

PONEDJELJAK - PETAK   8 - 16 sati  
 

Uredovno vrijeme Tajništva Komore (rad sa strankama):

PONEDJELJAK - PETAK   10 - 14 sati 

 

Službenik za informiranje:
Domagoj Kovačević

tel.: +385 1 3014 001
e-mail: szi@psiholoska-komora.hr

 

Službenik za zaštitu podataka:
Selska cesta 90A, 10000 Zagreb

tel.: +385 1 3014 001
e-mail: szop@psiholoska-komora.hr 

 

PUČKI PRAVOBRANITELJ

Ukoliko smatrate da je neko tijelo državne uprave kao i drugo tijelo s javnim ovlastima, povrijedilo vaša ljudska prava, možete se obratiti Pučkom pravobranitelju putem:

Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb
info@ombudsman.hr

tel. 01 4851 853
tel. 01 4851 275
fax. 01 6431 628
www.ombudsman.hr

 

PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Ukoliko smatrate da su povrijeđena prava i interesi osoba s invaliditetom, možete se obratiti Pravobranitelju za osobe s invaliditetom na sljedećoj adresi:

Savska cesta 41/3, 10000 Zagreb
ured@posi.hr

tel. 01 6102 170
fax: 01 6177 901
www.posi.hr

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj