Stručno usavršavanje

07.06.2024.

Ovlašteni psiholozi imaju pravo i obvezu stručnog usavršavanja koje obuhvaća kontinuirano praćenje razvoja psihološke znanosti i stjecanje novih kompetencija radi održavanja i unaprjeđenja kvalitete provođenja stručnih postupaka i mjera.

Oblici stručnog usavršavanja psihologa su:

  • specijalizacije,
  • edukacije za psihološke tretmane,
  • mentorstva i supervizije,
  • članci u stručnim i znanstvenim časopisima ili publikacijama, recenzije i knjige,
  • studijski boravci,
  • sudjelovanje u radu kongresa, konferencija, simpozija, znanstvenih i stručnih skupova,
  • poslijediplomski tečajevi, seminari, radionice i savjetovanja,
  • sastanci stručnih sekcija, stručnih vijeća i psihološke tribine,
  • magisteriji i doktorati znanosti.

 

Provjera stučnosti psihologa za razdoblje od 6 godina provodi se vrednovanjem stručnog usavršavanja sustavom bodovanja.

Smatra se da psiholog ima potrebnu razinu stručnosti ako je u razdoblju od 6 godina stekao 120 bodova.

 

KATEGORIZACIJA / BODOVANJE STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Organizatori trajnog stručnog usavršavanja

Prijava stručnog skupa za usavršavanje psihologa

Evaluacija osposobljavanja

Prijava sastanka stručne sekcije, stručnog skupa društva, županijskih i stručnih vijeća

Tablica za dostavu popisa sudionika

Bilješka o susretu supervizijske grupe

Psiholozi

Pojedinačna prijava usavršavanja psihologa

Pojedinačna prijava usavršavanja psihologa - članci i publikacije

 

Psiholozi koji iz objektivnih razloga u razdoblju provjere stručnosti ne ostvare potreban broj bodova, trebaju pristupiti Ispitu za provjeru stručnosti psihologa.

Ispit za provjeru stručnosti psihologa provodi se u pisanoj formi, a sadrži pitanja iz općeg i posebnog dijela. Opći dio ispita odnosi se na Zakon o psihološkoj djelatnosti i pripadajuće pravilnike, a posebni dio ispita na područja primijenjene psihologije (kliničke, školske, industrijske psihologije i medicine rada).

Troškovi polaganja ispita za provjeru stručnosti iznose 106,18 EUR (800,00 HRK), a uplaćuju se na žiro-račun Komore broj: HR1123600001101712980, model: 67, poziv na broj: OIB, uz naznaku svrhe uplate.

 


ISPIT ZA PROVJERU STRUČNOSTI PSIHOLOGA

Molba za polaganje ispita za provjeru stručnosti

 

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj