Predsjednik i zamjenik

05.07.2024.

Predsjednik Komore

Predsjednik Komore predstavlja i zastupa Komoru i odgovara za zakonitost njezina rada te obavlja poslove određene Zakonom o psihološkoj djelatnosti i Statutom Hrvatske psihološke komore.

 Predsjednik Komore obavlja slijedeće poslove:
– saziva Skupštinu,
– saziva i predsjedava Upravnom odboru,
– potpisuje akte Upravnog odbora,
– potpisuje akte iz članka 7. stavka 1. ovog Statuta koje Komora izdaje temeljem javnih ovlasti,
– potpisuje ugovore koje sklapa Komora do iznosa od 30.000,00 kuna samostalno, od 30.001,00 do 150.000,00 kuna uz suglasnost Upravnog odbora, a od 150.001,00 kuna uz suglasnost Skupštine,
– održava redovite kontakte i surađuje s predstavnicima tijela državne vlasti te predstavnicima drugih tijela i organizacija, radi ostvarivanja ciljeva Komore,
– daje priopćenja za javnost i komunicira s medijima,
– donosi odluke iz radnih odnosa za radnike Komore,
– obavlja i druge poslove određene Statutom ili aktima Komore.

Predsjednik Komore je
Dejvid Zombori

 

Zamjenik predsjednika Komore

Zamjenik predsjednika Komore mijenja Predsjednika u slučaju njegove spriječenosti, a može obavljati i druge poslove koje mu povjeri Predsjednik.

Zamjenica predsjednika Komore je
Snježana Kovač

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj