Odluke

05.07.2024.

 

ODLUKE O VISINI ČLANARINE

Odluka o visini članarine za 2024. godinu (30.10.2023.)

Odluka o visini članarine za 2023. godinu

Više...

 

ODLUKE O NAKNADAMA

Odluka o visini naknade stvarnih materijalnih troškova - umnožavanje akata u spisu (2.2.2024.)

Odluka o naknadama (pročišćeni tekst) (16.10.2023.)

Više...

 

Dvojno iskazani iznosi članarina i naknada

 

ODLUKE UPRAVNOG ODBORA

Odluka o utvrđivanju uvjeta za ispis umirovljenih članova Komore (2.2.2024.)

Dopuna Preporučenog cjenika usluga psihologa u medicini rada

Preporučeni cjenik usluga psihologa u medicini rada

Više...

 

POVJERENSTVA, STRUČNI RAZREDI I RADNE SKUPINE

(Odluke o osnivanju, imenovanjima i razrješenjima)

Više...

 

DONACIJE I SPONZORSTVA

Više...

 

NAGRADA "SNJEŽANA BIGA-FRIGANOVIĆ" I ZAHVALNICE KOMORE

Više...

 

IZBORI ZA TIJELA KOMORE

Više...

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj