Etički odbor

05.07.2024.

Etički odbor Komore obavlja sljedeće poslove:

  • prati i nadzire provođenje pravila etike u psihološkoj djelatnosti i predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera u slučaju njihovog kršenja,
  • odlučuje po prijavama, primjedbama i pritužbama na rad ovlaštenih psihologa i psihologa vježbenika,
  • izdaje obrazloženo upozorenje ovlaštenom psihologu i psihologu vježbeniku povodom utvrđenih povreda Kodeksa etike psihološke djelatnosti ili drugih utvrđenih nepravilnosti u radu,
  • daje mišljenje i poduzima potrebne prethodne radnje za provođenje postupka pred Sudom časti Komore sukladno Zakonu o psihološkoj djelatnosti, Statutu i općim aktima Komore,
  • priprema nacrte izmjena i dopuna Kodeksa etike psihološke djelatnosti,
  • obavlja i druge poslove određene općim aktima Komore, odnosno koje mu povjeri Skupština.

Članovi Etičkog odbora su:
Sandra Matošina Borbaš - predsjednica
Ivana Delač - zamjenica predsjednice
Lovorka Brajković
Tea Brezinščak
Gordana Kamenečki

 

Pritužba Etičkom odboru Hrvatske psihološke komore na rad ovlaštenih psihologa i psihologa vježbenika

Preuzmite datoteke

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj