Završena savjetovanja

07.06.2024.

 

2024.

Prijedlog Standarda rada školskih psihologa

Nacrt prijedloga Pravilnika o izboru i opozivu članova tijela Hrvatske psihološke komore

Nacrt prijedloga Pravilnika o privatnoj psihološkoj praksi

 

2023.

Nacrt prijedloga Plana i programa vježbeničkog staža u području kliničke psihologije

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o naknadama - specijalistički ispit

Prijedlog Odluke o visini naknade stvarnih troškova - umnožavanje akata u spisu

Nacrt prijedloga Standarda rada psihologa u profesionalnom usmjeravanju

Nacrt prijedloga Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na stručnu pomoć u obavljanju psihološke djelatnosti

Nacrt prijedloga Pravilnika o psihodijagnostičkim sredstvima

Nacrt prijedloga Pravilnika o specijalnostima

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o naknadama

Nacrt prijedloga Pravilnika o stručnom usavršavanju psihologa

Prijedlog dopune Preporučenog cjenika usluga psihologa u medicini rada

Nacrt prijedloga Pravilnika o izdavanju i oduzimanju ovlaštenja za obavljanje psihološke djelatnosti

Prijedlog Pravilnika o pečatu ovlaštenog psihologa

Prijedlog odluke o dopuni Odluke o naknadama - naknada za izradu pečata ovlaštenog psihologa

Prijedlog Pravilnika o načinu rada i postupanja po pritužbama na rad Hrvatske psihološke komore

Prijedlog Pravilnika o povjerenstvima

Prijedlog Pravilnika o stručnim razredima Komore

Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o donacijama i sponzorstvima

Prijedlog Naputka o provođenju psiholoških pregleda u području psihologije medicine rada

 

2022.

Prijedlog Pravilnika o materijalno-financijskom poslovanju Hrvatske psihološke komore

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o naknadama - prethodno mišljenje

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o naknadama - pravo na polaganje stručnog ispita

Preporučeni cjenik usluga psihologa u medicini rada u privatnoj psihološkoj praksi

Pravilnik o specijalističkim nazivima u područjima specijalnosti ovlaštenih psihologa

Pravilnik o članskoj iskaznici člana Hrvatske psihološke komore

Izmjene i dopune Statuta Hrvatske psihološke komore

Pravilnik o psiholozima vježbenicima

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom

 

2021.

Izmjene i dopune Pravilnika o materijalno-financijskom poslovanju

Izmjene i dopune Pravilnika o postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija

Odluka o naknadama Hrvatske psihološke komore

Odluka o naknadama Hrvatske psihološke komore

 

2020.

Statut Hrvatske psihološke komore

 

2019.

Smjernice za priznavanje inozemnog vježbeničkog staža

Pravilnik o postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj