Zaštita i pohrana psihodijagnostičkih sredstava

07.05.2024.

Posebno zaštićena psihodijagnostička sredstva su psihodijagnostička sredstva uvrštena u kategoriju B ili C.

Posebno zaštićena psihodijagnostička sredstva zabranjeno je u cjelini ili dijelovima preslikavati i na bilo koji način davati na uvid neovlaštenim osobama.

Ova zabrana odnosi se na sve psihologe, izdavače i distributere psihodijagnostičkih sredstava, psihotehničare, pomoćno osoblje, korisnike psiholoških usluga i druge sudionike u psihodijagnostičkom procesu.

Posebno zaštićena psihodijagnostička sredstava pohranjuju se na mjestu koje je zaštićeno od mogućih zloporaba i pristupa neovlaštenih osoba.

Neovlaštenim osobama smatraju se osobe koje nisu psiholozi te ne sudjeluju u procesu izrade, distribucije, primjene i interpretacije psihodijagnostičkih sredstava.

Gore navedene odredbe o zaštiti i pohrani primjenjuju se na jednak način na neiskorištena kao i na iskorištena posebno zaštićena psihodijagnostička sredstva, koja su sastavni dio psihološke dokumentacije.

U postupcima pred državnim tijelima u kojima je ovlašteni psiholog dužan dostaviti psihološku dokumentaciju, iskorištena posebno zaštićena psihodijagnostička sredstva dostavljaju se u posebnom omotu na kojem je potrebno istaknuti obavijest da se radi o posebno zaštićenim psihodijagnostičkim sredstvima s kojima se postupa sukladno odredbama Zakona o psihološkoj djelatnosti i Pravilnika o psihodijagnostičkim sredstvima.

Ovlašteni psiholog dužan je bez odgode obavijestiti Komoru o svakoj povredi zaštite ili pohrane psihodijagnostičkih sredstava.

Radi dodatne zaštite i potvrde vrijednosti pojedinog posebno zaštićenog psihodijagnostičkog sredstva pravna ili fizička osoba odgovorna za distribuciju takvog sredstva obvezna je na primjerenom mjestu na psihodijagnostičkom sredstvu ili na popratnoj dokumentaciji istaknuti obavijest o uvrštavanju psihodijagnostičkog sredstva na Popis posebno zaštićenih psihodijagnostičkih sredstava sukladno odredbi članka 26. Pravilnika o psihodijagnostičkim sredstvima.

 

Nabavljanje i predaja na uporabu psihodijagnostičkih sredstava

 

Posebno zaštićena psihodijagnostička sredstva, koja za potrebe obavljanja psihološke djelatnosti nabavlja poslodavac koji nije ovlašteni psiholog, dostavljaju se u zatvorenim omotnicama ili kutijama s istaknutom obavijesti „OTVARA OVLAŠTENI PSIHOLOG OSOBNO“.

Posebno zaštićena i druga neiskorištena psihodijagnostička sredstva kojima raspolaže poslodavac predaju se na uporabu ovlaštenom psihologu bez odgode, o čemu se sastavlja zapisnik koji potpisuje ovlaštena osoba poslodavca i ovlašteni psiholog kojemu se predaju na uporabu neiskorištena psihodijagnostička sredstva.

 

Povjerena psihodijagnostička sredstva

 

Iskorištena psihodijagnostička sredstva poslodavca koji nije ovlašteni psiholog, a za koja postoji obveza pohrane sukladno odredbama Pravilnika o psihodijagnostičkim sredstvima ili posebnim propisima, smatraju se povjerenima ovlaštenom psihologu zaposlenom kod poslodavca.

Iskorištena psihodijagnostička sredstva koja obzirom na nepropisni način pohrane, nedostupnost ili druge okolnosti za koje nije odgovoran ovlašteni psiholog i koje onemogućavaju ovlaštenog psihologa u ostvarivanju neposrednog raspolaganja i nadzora nad takvim psihodijagnostičkim sredstvima sukladno odredbama Pravilnika o psihodijagnostičkim sredstvima i pravilima struke, ne mogu se smatrati povjerenima niti se takva psihodijagnostička sredstva mogu povjeriti ovlaštenom psihologu.

Ukoliko poslodavac na upozorenje ovlaštenog psihologa ne otkloni navedene okolnosti ovlašteni psiholog dužan je o tome bez odgode obavijestiti Komoru.

 

Rok pohrane iskorištenih psihodijagnostičkih sredstava

 

Iskorištena psihodijagnostička sredstva pohranjuju se na rok od dvije (2) godine od dana iskorištenja, ukoliko posebnim propisima nije određen drugi rok pohrane, a po isteku roka uništavaju se sukladno propisima o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva.

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj