Zahtjev za utvrđivanje sukladnosti stečenih kompetencija - više od 10 godina radnog staža u struci

10.11.2023.

Psiholog koji na dan stupanja na snagu prijelaznih odredaba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o psihološkoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 18/22), 17. veljače 2022. godine, ima više od deset godina radnog staža u struci podnosi Komori zahtjev za utvrđivanje sukladnosti stečenih kompetencija.

Psiholog stječe pravo na polaganje psihološkog stručnog ispita danom dostave odluke o sukladnosti kompetencija ili nakon uspješno provedenih dopunskih mjera i stečenih kompetencija utvrđenih planom i programom vježbeničkog staža u odgovarajućem području psihološke djelatnosti.
 

Potrebni dokumenti:

    1. obrazac zahtjeva za utvrđivanje sukladnosti stečenih kompetencija
    2. elektronički zapis o radnopravnom statusu – radna knjižica
    3. vlastoručno potpisana i ovjerena potvrda poslodavca o vrsti poslova koja je obavljana kod poslodavca i trajanju radnog odnosa – u izvorniku
    4. izvod iz propisa, općeg akta, odluke ili drugog akta poslodavca kojim je uređen rad na odgovarajućem radnom mjestu, a koji sadrži opis poslova radnog mjesta psihologa

 

Naknada: Naknada za postupak stjecanja prava na polaganje psihološkog stručnog ispita (čl. 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o psihološkoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 18/22) za psihologe koji na dan stupanja na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama KLASA: 401-01/21-01/07 URBROJ: 251-375/01-02-23-25 od 14. srpnja 2023. godine, nisu članovi Komore, iznosi 350,00 eura/2.637,08 kuna (fiksni tečaj konverzije 1,00 EUR = 7,53450 kn).

 

Broj računa za e-plaćanje:
korisnik: Hrvatska psihološka komora
broj računa: HR1123600001101712980
model i poziv na broj: HR67 OIB
svrha doznake: pravo na polaganje psihološkog stručnog ispita

 

Nadležno tijelo i propisi:

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90 A, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0) 1 3014 001
E-mail: hpk@psiholoska-komora.hr

Zakon o psihološkoj djelatnosti (NN 98/1918/22)
Pravilnik o psiholozima vježbenicima

 

Uredno ispunjen zahtjev i prilozi dostavljaju se poštom ili osobno na adresu: Hrvatska psihološka komora, Selska cesta 90A, 10000 Zagreb.

O zahtjevu odlučuje nadležno Povjerenstvo za psihologe vježbenike.


Pravni lijek:

Protiv odluke Povjerenstva stranka može izjaviti prigovor čelniku tijela u roku od 15 dana od dana dostave odluke.

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj