Zahtjev za utvrđivanje sukladnosti stečenih kompetencija - stečen akademski stupanj magistar znanosti ili doktor znanosti

10.11.2023.

Psiholog koji na dan stupanja na snagu prijelaznih odredaba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o psihološkoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 18/22), 17. veljače 2022. godine, ima stečen akademski stupanj magistra znanosti ili doktora znanosti podnosi Komori zahtjev za utvrđivanje sukladnosti stečenih kompetencija.

Psiholog stječe pravo na polaganje psihološkog stručnog ispita danom dostave odluke o sukladnosti kompetencija ili nakon uspješno provedenih dopunskih mjera i stečenih kompetencija utvrđenih planom i programom vježbeničkog staža u odgovarajućem području psihološke djelatnosti.

 

Potrebni dokumenti:

    1. obrazac zahtjeva za utvrđivanje sukladnosti stečenih kompetencija
    2. dokaz o završenom poslijediplomskom magistarskom ili doktorskom studiju – javnobilježnički ovjerena preslika
    3. dopunska isprava o studiju odnosno dokument u kojem je naveden službeni naziv i trajanje studijskog programa, godina upisa, svi nastavni predmeti koji su bili propisani studijskim programom završetkom kojeg je podnositelj zahtjeva stekao akademski stupanj magistra znanosti ili doktora znanosti, ukupna satnica za svaki predmet i potvrda da su nastavni predmeti položeni (ocjena) - javnobilježnički ovjerena preslika
    4. cjelovit nastavni plan i program magistarskog studija, ovjeren od visokoškolske ustanove u znak potvrde da je taj nastavni plan i program bio važeći za podnositelja zahtjeva te da je u skladu s njime stekao akademski stupanj magistra znanosti ili doktora znanosti – u izvorniku

 

Naknada: Naknada za postupak stjecanja prava na polaganje psihološkog stručnog ispita (čl. 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o psihološkoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 18/22) za psihologe koji na dan stupanja na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama KLASA: 401-01/21-01/07 URBROJ: 251-375/01-02-23-25 od 14. srpnja 2023. godine, nisu članovi Komore, iznosi 350,00 eura/2.637,08 kuna (fiksni tečaj konverzije 1,00 EUR = 7,53450 kn).

 

Broj računa za e-plaćanje:
korisnik: Hrvatska psihološka komora
broj računa: HR1123600001101712980
model i poziv na broj: HR67 OIB
svrha doznake: pravo na polaganje psihološkog stručnog ispita

 

Nadležno tijelo i propisi:

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90 A, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0) 1 3014 001
E-mail: hpk@psiholoska-komora.hr

Zakon o psihološkoj djelatnosti (NN 98/1918/22)
Pravilnik o psiholozima vježbenicima

 

Uredno ispunjen zahtjev i prilozi dostavljaju se poštom ili osobno na adresu: Hrvatska psihološka komora, Selska cesta 90A, 10000 Zagreb.

O zahtjevu odlučuje nadležno Povjerenstvo za psihologe vježbenike.

 

Pravni lijek:

Protiv odluke Povjerenstva stranka može izjaviti prigovor čelniku tijela u roku od 15 dana od dana dostave odluke.

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj