Zahtjev za priznavanje specijalnosti u području kliničke psihologije

10.11.2023.

Psiholozi koji zadovoljavaju uvjete za priznavanje specijalnosti u području kliničke psihologije (priznavanje statusa kliničkog psihologa) utvrđene Pravilnikom o priznavanju statusa kliničkog psihologa mogu Komori podnijeti zahtjev kojem prilažu:

    • dokaze iz kojih je razvidno udovoljavanje kriteriju radnog iskustva na poslovima iz područja kliničke psihologije, sukladno odredbama Pravilnika,
    • dokaze iz kojih je razvidno udovoljavanje kriteriju dodatne izobrazbe iz područja kliničke psihologije, sukladno odredbama Pravilnika,
    • dokaz o uplati naknade za troškove postupka priznavanja specijalnosti u području kliničke psihologije/priznavanje statusa kliničkog psihologa


Naknada:
39,82 EUR (300,02 HRK)

Troškovi postupka priznavanja specijalnosti u području kliničke psihologije/priznavanje statusa kliničkog psihologa uplaćuju se na žiro-račun Komore IBAN: HR1123600001101712980, model plaćanja: 67, poziv na broj: OIB, uz navođenje svrhe uplate.

Upravna pristojba: ne naplaćuje se


Uredno ispunjen zahtjev i prilozi dostavljaju se poštom na adresu: Hrvatska psihološka komora, Selska cesta 90A, 10000 Zagreb ili e-mailom na hpk@psiholoska-komora.hr

O zahtjevu odlučuje nadležno Povjerenstvo.


Prilozi:

Pravilnik o priznavanju statusa kliničkog psihologa
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju statusa kliničkog psihologa
Standardi rada kliničkih i zdravstvenih psihologa

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj