Zahtjev za priznavanje specijalnosti u području kliničke psihologije - više od 15 godina radnog iskustva u području kliničke psihologije

07.03.2024.

Uvjeti i postupak priznavanja specijalnosti u području kliničke psihologije, stjecanje prava i postupak polaganja specijalističkog ispita za stjecanje specijalnosti u području kliničke psihologije, provođenje specijalističkog staža te ostali poslovi i postupci koje provodi Hrvatska psihološka komora u svrhu priznavanja specijalnosti u području kliničke psihologije uređeni su Pravilnikom o specijalnostima ovlaštenih psihologa.

Ovlašteni psiholozi, koji na dan stupanja na snagu Pravilnika o specijalnostima ovlaštenih psihologa KLASA: 011-02/22-03/01, URBROJ: 251-375/01-01-23-19 od 26. listopada 2023. imaju najmanje petnaest (15) godina radnog iskustva u području kliničke psihologije mogu, u roku od godine dana od stupanja na snagu Pravilnika, podnijeti zahtjev za priznavanje specijalnosti u području kliničke psihologije bez potrebe ispunjenja uvjeta iz članka 5. stavka 1. točke 4.- 6. Pravilnika (specijalistička izobrazba, specijalistički staž i specijalistički ispit).

 

Potrebni dokumenti: 

  1. obrazac zahtjeva za priznavanje specijalnosti u području kliničke psihologije – radni staž,
  2. elektronički zapis o radnopravnom statusu – radna knjižica,
  3. vlastoručno potpisana i ovjerena potvrda poslodavca o vrsti poslova koje je psiholog obavljao kod poslodavca i trajanju radnog odnosa,
  4. dokaz o uplati naknade za troškove postupka priznavanja specijalnosti u području kliničke psihologije.


Naknada: 39,82 EUR 

Troškovi postupka priznavanja specijalnosti u području kliničke psihologije uplaćuju se na žiro-račun Komore
IBAN: HR1123600001101712980,
model i poziv na broj: HR67 OIB,
svrha doznake: priznavanje specijalnosti u području kliničke psihologije

Upravna pristojba: ne naplaćuje se

Napomena:

  • Zahtjev mora biti vlastoručno potpisan, u slučaju da se podnosi poštom ili neposredno Tajništvu Komore. Zahtjev mora sadržavati kvalificirani elektronički potpis, u slučaju da se podnosi elektroničkim putem.
  • Prilozi se dostavljaju u izvorniku ili u javnobilježnički ovjerenoj preslici.


O zahtjevu odlučuje Povjerenstvo za priznavanje specijalnosti u području kliničke psihologije.

 

Nadležno tijelo i propisi:

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90 A, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0)1 3014 001
E-mail: hpk@psiholoska-komora.hr

 

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj