Upis u Registar članova Hrvatske psihološke komore

07.06.2024.

Uvjeti:

Psiholozi koji obavljaju psihološku djelatnost obavezno se učlanjuju u Komoru, temeljem zahtjeva za učlanjenje, čime stječu pravo upisa u Registar članova Komore.
Zahtjevu za učlanjenje prilažu se Evidencijski list člana, dokazi o navodima iz Evidencijskog lista te, za zaposlene psihologe, Izjava o prihvaćanju plaćanja mjesečne članarine Komori.
Psiholozi koji pokreću vježbenički staž uz zahtjev za učlanjenje podnose i Zahtjev za upis u Imenik psihologa vježbenika.

Potrebni dokumenti:

  • zahtjev za učlanjenje u Hrvatsku psihološku komoru i evidencijski list člana
  • izjava o prihvaćanju plaćanja mjesečne članarine
  • dokazi o završenom fakultetu i stečenom zvanju psihologa (ovjerena preslika diplome ili potvrde o završenom studiju i stjecanju zvanja psihologa)

Naknada: upisnina 26,54 EUR (199,97 HRK)

Broj računa za e-plaćanje:

korisnik: Hrvatska psihološka komora
broj računa: HR1123600001101712980
model i poziv na broj: HR67 OIB
svrha doznake: upisnina

Dodatne obaveze:

O promjeni podataka u Registru članova član je dužan obavijestiti Komoru u roku od 30 dana od nastanka promjene.
Zaposleni psiholozi dužni su redovito plaćati članarinu. Visinu članarine utvrđuje Skupština Komore Odlukom o visini članarine za tekuću godinu.

 

E-POSTUPAK za učlanjenje u Hrvatsku psihološku komoru i upis u Registar članova:

  • obrazac ispuniti i vlastoručno potpisati
  • obrazac dostaviti  na e-poštu nadležnog postupovnog tijela zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o uplati upisnine – sve u skeniranom PDF obliku
  • obrazac i potrebne dokumente potrebno je dostaviti postupovnom tijelu i klasičnom poštom ili fizičkim putem

OBRAZAC Zahtjev za učlanjenje u Hrvatsku psihološku komoru i Evidencijski list člana
OBRAZAC Izjava o prihvaćanju plaćanja članarine

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: hpk@psiholoska-komora.hr
s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

 

Nadležno tijelo i propisi:
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90 A, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0)1 3014 001
E-mail: hpk@psiholoska-komora.hr

Zakon o psihološkoj djelatnosti (NN 98/1918/22)
Statut Hrvatske psihološke komore (NN 21/21109/22)
Pravilnik o vođenju registra članova Hrvatske psihološke komore
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju Registra članova Hrvatske psihološke komore
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju Registra članova Hrvatske psihološke komore

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj