Ukrasno ovlaštenje

07.05.2024.

Stupanjem na snagu novog Zakona o psihološkoj djelatnosti (NN 98/19) prestalo je izdavanje osnovnih dopusnica, a započelo je izdavanje rješenja o priznavanju prava na obavljanje psihološke djelatnosti, koje se izdaje trajno. S obzirom na navedenu činjenicu ovlašteni psiholozi su u mogućnosti podnijeti zahtjev za izdavanje urkasnog ovlaštenja, na obrascu u prilogu.

Naknada za izdavanje ukrasnog ovlaštenja iznosi 13,27 EUR (99,98 HRK), a uplaćuje se na žiro račun Komore broj: HR1123600001101712980 kod Zagrebačke banke d.d., model: 67, poziv na broj: OIB člana, svrha uplate: „naknada za izradu ukrasnog ovlaštenja“.

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj