Privremena obustava vježbeničkog staža

05.07.2024.

Vježbenički staž ne teče za vrijeme rodiljnog, roditeljskog ili posvojiteljskog dopusta, dopusta zbog njege djeteta s teškoćama u razvoju kao i druge opravdane spriječenosti duže od dva (2) mjeseca.

Psiholog vježbenik je o korištenju rodiljnog, roditeljskog ili posvojiteljskog dopusta, dopusta zbog njege djeteta s teškoćama u razvoju kao i druge opravdane spriječenosti duže od dva (2) mjeseca, o tome obvezan obavijestiti Komoru najkasnije u roku od osam (8) dana od dana nastupa okolnosti. Uz obavijest o privremenoj obustavi psiholog vježbenik obvezan je dostaviti i dokaz o privremenoj obustavi rada u području psihološke djelatnosti.

Kao datum privremene obustave vježbeničkog staža odobrava se dan nastanka okolnosti zbog koje se privremeno obustavlja vježbenički staž osim u slučaju opravdane spriječenosti duže od (2) mjeseca u kojem slučaju o datumu privremene obustave vježbeničkog staža odlučuje Povjerenstvo.

Temeljem zaprimljene obavijesti i valjanog dokaza o privremenoj obustavi rada u području psihološke djelatnosti službena osoba psihologu vježbeniku, poslodavcu i mentoru, u roku od 30 dana od dana pokretanja postupka, izdaje pisanu obavijest u kojoj utvrđuje datum privremene obustave vježbeničkog staža, trajanje odrađenog vježbeničkog staža kao i preostalo vrijeme vježbeničkog staža koje je potrebno odraditi.

 

Potrebni dokumenti:

    • obavijest o privremenoj obustavi vježbeničkog staža – (obrazac)
    • dokaz o privremenoj obustavi rada u području psihološke djelatnosti.

 

E-POSTUPAK za privremenu obustavu vježbeničkog staža:

    • obrazac ispuniti i vlastoručno potpisati
    • obrazac dostaviti na e-poštu nadležnog postupovnog tijela zajedno s pripadajućim dokumentima – sve u skeniranom PDF obliku

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: hpk@psiholoska-komora.hr
s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

 

Nadležno tijelo i propisi:

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90 A, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 3014 001
E-mail: hpk@psiholoska-komora.hr

Zakon o psihološkoj djelatnosti (NN 98/1918/22)
Pravilnik o psiholozima vježbenicima 

 

Pravni lijek:

Protiv obavijesti o privremenoj obustavi vježbeničkog staža stranka može izjaviti prigovor čelniku tijela u roku od 15 dana od dana dostave obavijesti.

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj