Pritužba na rad ovlaštenih psihologa i psihologa vježbenika

05.07.2024.

 

Po prijavama, primjedbama i pritužbama na rad ovlaštenih psihologa i psihologa vježbenika odlučuje Etički odbor Hrvatske psihološke komore.

Pritužba mora sadržavati podatke o podnositelju pritužbe - ime, prezime ili naziv podnositelja, adresu, OIB, adresu elektroničke pošte, podatke o psihologu na kojeg se pritužba odnosi – ime i prezime, poslodavac, opis pritužbe - datum ili vremensko razdoblje, mjesto i detaljan opis postupanja ili propuštanja postupanja povodom kojeg se podnosi pritužba s podacima svih uključenih osoba i opisom okolnosti povrede.

U pritužbi je potrebno navesti priloge koji se dostavljaju uz pritužbu te iste dostaviti ispisane ukoliko se pritužba podnosi poštom ili u pdf formatu ukoliko se pritužba dostavlja elektroničkim putem.

Pritužba mora biti vlastoručno potpisana, a ukoliko se pritužba dostavlja elektroničkim putem mora sadržavati kvalificirani elektronički potpis sukladno posebnim propisima.

Kada pritužbu podnosi zakonski zastupnik ili opunomoćenik pritužbi se obvezno prilaže i dokaz o ovlaštenju za zastupanje.

Pritužba se podnosi u pisanom obliku putem pošte, elektroničkim putem ili osobnom predajom na adresi primatelja pritužbe.

 

Nadležno tijelo i propisi:

Hrvatska psihološka komora
Etički odbor
Selska cesta 90 A, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 3014 001
E-mail: hpk@psiholoska-komora.hr

Zakon o psihološkoj djelatnosti (NN 98/1918/22)
Kodeks etike psihološke djelatnosti (NN 13/05)
Poslovnik o radu Etičkog odbora Hrvatske psihološke komore

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj