Prijava sastanka stručne sekcije

07.06.2024.

Sastanci stručnih sekcija i stručna predavanja na tribinama, sastanci stručnih društava, županijskih i stručnih vijeća, te okrugli stolovi, prijavljuju se za kategorizaciju i bodovanje po održanom sastanku.

O zahtjevu odlučuje Povjerenstvo za stručno usavršavanje.

Kako bi bili bodovani, sastanci stručnih sekcija i stručna predavanja na tribinama, sastanci stručnih društava, županijskih i stručnih vijeća, trebaju obrađivati najmanje jednu stručnu temu. Kada se obrađuje jedna tema: minimalno je 45 min. predavanja i 30 min. rasprave, a kada se obrađuje više tema minimalno je 30 min. predavanja i 15 min. rasprave po temi.
Povjerenstvu se dostavlja kratki zapisnik u kojem moraju biti: dnevni red, popis imena predavača s popisom tema, sažeci izlaganja, trajanje izlaganja, popis prisutnih.

Okrugli stolovi sazivaju se na neku stručnu temu i minimalno traju 45 min. uz 30 min. rasprave.
Povjerenstvu se dostavlja kratki zapisnik u kojem moraju biti: temeljne točke rasprave, ime voditelja, popis imena aktivnih sudionika, trajanje izlaganja, popis prisutnih. 

Kategorizacija i bodovanje sastanaka stručnih sekcija i stručna predavanja na tribinama, sastanaka stručnih društava, županijskih i stručnih vijeća, te okruglih stolova, vrši se bez naknade.

Organizator sastanka stručne sekcije, stručnog društva, županijskog i stručnog vijeća, stručnog predavanja na tribini ili okruglog stola treba, radi upisa bodova, Hrvatskoj psihološkoj komori dostaviti popis sudionika koji obavezno treba sadržavati ime i prezime sudionika, članski broj u Registru članova Komore ili OIB sudionika te vrstu sudjelovanja. 

Popis sudionika dostavlja se u excel tablici koju možete preuzeti ovdje

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj