Popis psihodijagnostičkih sredstava

07.03.2024.

Temeljem članka 11. stavka 3. Pravilnika o psihodijagnostičkim sredstvima objavljuje se ovaj

 

Popis kategoriziranih «A», «B» i «C» psihodijagnostičkih sredstava

 

Puni naziv psihodijagnostičkog
sredstva
Skraćeni naziv  Kategorija Distributer
16 faktora ličnosti / 5. revizija 16PF / 5. revizija B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Bender vizualno-motorički geštalt test, drugo izdanje Bender Geštalt II B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Big Five Questionnaire BFQ B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Big Five upitnik za djecu BFQ-C B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Bohumski inventar za opis ličnosti u radnom okruženju BIP B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Bujasova verbalna serija za ispitivanje inteligencije B serija B serija B Hrvatski zavod za zapošljavanje, Savska cesta 64, 10000 Zagreb
OIB 91547293790
Odgovorna osoba: Majda Jelenčić
Cattelovi kulturalno nepristrani testovi inteligencije CTI B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Children’s Apperception  Test CAT C Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Clifton postupci za procjenu starijih osoba CAPE A Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Cornell indeks CI B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Crichton ljestvica rječnika CVS B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Crown-Crispov indeks iskustva CCEI A Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Diferencijalni testovi sposobnosti (DAT) za profesionalno usmjeravanje i selekciju DAT za profesionalno usmjeravanje B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Diferencijalni testovi sposobnosti (DAT) za selekciju – Baterija općih sposobnosti (BOS) DAT za selekciju (BOS) B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Diferencijalni testovi sposobnosti (DAT) za selekciju – baterija tehničkih sposobnosti (BTS) DAT za selekciju (BTS) B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Diferencijalni testovi sposobnosti (DAT) za učenike osnovnih škola DAT za učenike B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Eysenckov inventar ličnosti EPI B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Eysenckov upitnik ličnosti EPQ B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Eysenckov upitnik ličnosti za djecu EPQ Junior B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Eysenckove skale ličnosti EPS B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Freiburški inventar ličnosti FPI-R B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Gibsonov spiralni labirint   B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Ilustrirani projektivni upitnik za ispitivanje emocionalne stabilnosti djece u predškolskoj dobi IPUES (Ujak Hrčak) B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Indeks profila emocija PIE B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Inventar motivacije za postignuće - AMI AMI A Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Inventar motivacije za postignuće - LMI LMI B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Inventar simptoma traume TSI B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Inventar za ispitivanje ličnosti -  verzija za adolescente - PAI-A PAI-A C Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Inventar za ispitivanje ličnosti - PAI PAI C Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Kognitivni neverbalni test KNT B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Kognitivni test SR-1   B Aleksandar Momirović, Balokovićeva 43, 10000 Zagreb
OIB 44538767405
Odgovorna osoba: Aleksandar Momirović
Kohs Block Design Test   B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Kompleksni reakciometar Drenovac CRD serija C Drenovac j.d.o.o., B. Magovca 147, 10000 Zagreb
OIB 96144005945
Odgovorna osoba: Tamara Drenovac
Komunikacijske razvojne ljestvice KORALJE A Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Kratko ispitivanje mentalnog statusa – drugo izdanje MMSE-2 A Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Ljestvica simptoma traume kod djece TSCC B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Ljestvica simptoma traume kod mlađe djece TSCYC B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
M Serija   B Hrvatski zavod za zapošljavanje, Savska cesta 64, 10000 Zagreb
OIB 91547293790
Odgovorna osoba: Majda Jelenčić
Mill-Hill ljestvica rječnika MHV B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Minnesota multifazični inventar ličnosti - 2 MMPI-2 C Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Minnesota multifazični inventar ličnosti –2, restrukturirana forma MMPI-2-RF C Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Minnesota multifazični inventar ličnosti za adolescente MMPI-A C Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Naglierijev test neverbalne sposobnosti NNAT B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
NEO Five-Factor Inventory NEO-FFI B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
NEO Personality Inventory - Revised NEO-PI-R B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Neverbalni prekinuti nizovi NPN B Dževdet Hadžiselimović, Krležina 35, 52000 Pula
OIB 44726181020
Odgovorna osoba: Neala Ambrosi-Randić
N-upitnik   B Hrvatski zavod za zapošljavanje, Savska cesta 64, 10000 Zagreb
OIB 91547293790
Odgovorna osoba: Majda Jelenčić
Obojene progresivne matrice CPM B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Opservacijski protokol za dijagnozu autizma - ADOS-2 ADOS-2 A Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Peabody Picture Vocabulary Test, treće izdanje PPVT-III A Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Peabody slikovni test rječnika - PPVT-III-HR PPVT-III-HR A Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Photo 5 Nonverbal Big 5 personality questionnaire Photo 5 B Selekcija d.o.o., Put Mostina 8, 21000 Split
OIB: 60985817812
Odgovorna osoba: Slobodan Jović
Problemni test Pb test B Hrvatski zavod za zapošljavanje, Savska cesta 64, 10000 Zagreb
OIB 91547293790
Odgovorna osoba: Majda Jelenčić
Procjena psihomotoričkog razvoja RPM A Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Progresivne matrice za napredne APM B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Projektivna tehnika mozaik PPM C Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Razvojni test Čuturić RTČ B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Revidirani Beta Test Beta II B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Revidirani inventar psihopatske ličnosti PPI-R B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Reyev test složenog lika i pokus s prepoznavanjem RCFT C Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Reynell razvojne ljestvice govora RLJG A Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Rorschachove mrlje od tinte Rorschach Test C Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Senior Apperception Test SAT C Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Skala autodestruktivnosti SAD B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Skala depresije – D-92 D-92 B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Skala depresije, anksioznosti i stresa DASS-O DASS-O B Selekcija d.o.o., Put Mostina 8, 21000 Split
OIB: 60985817812
Odgovorna osoba: Slobodan Jović
Skala depresije, anksioznosti i stresa DASS-S DASS-S B Selekcija d.o.o., Put Mostina 8, 21000 Split
OIB: 70108447975 (krivi OIB!)
OIB: 60985817812
Odgovorna osoba: Slobodan Jović
Skala depresivnosti za djecu i adolescente SDD B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Skala strahova i anksioznosti za djecu i adolescente SKAD-62 B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Skala suočavanja sa stresom za djecu i adolescente SUO B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Standardne progresivne matrice SPM B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Standardne progresivne matrice - paralelna forma SPM Paralelni B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Standardne progresivne matrice Plus SPM Plus B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Strukturirani inventar simuliranih simptoma SIMS A Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Strukturirani klinički dijagnostički intervju za DSM-IV – SKID-I SKID-I A Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Strukturirani klinički dijagnostički intervju za DSM-IV – SKID-II SKID-II A Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Test d2 - Test opterećenja pažnje Test d2 B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Test D-48 D-48 B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Test D-70 D-70 B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Test dinamičkih nizova TDN B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Test Domino 2000 Test D-2000 B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Test intelektualnih sposobnosti KI–4 KI–4 B Dževdet Hadžiselimović, Krležina 35, 52000 Pula
OIB 44726181020
Odgovorna osoba: Neala Ambrosi-Randić
Test Izbaci uljeza Izbaci uljeza B Selekcija d.o.o., Gundulićeva 26a, 21000 Split
OIB: 60985817812
Odgovorna osoba: Slobodan Jović
Test kognitivnih sposobnosti Kognitivne matrice Kognitivne matrice B Selekcija d.o.o., Put Mostina 8, 21000 Split
OIB: 60985817812
Odgovorna osoba: Slobodan Jović
Test kognitivnih sposobnosti Nastavi niz Nastavi niz B Selekcija d.o.o., Put Mostina 8, 21000 Split
OIB: 60985817812
Odgovorna osoba: Slobodan Jović
Test nizova TN TN B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Test Numerički faktor - logičko zaključivanje Numerički faktor - logičko zaključivanje B Selekcija d.o.o., Put Mostina 8, 21000 Split
OIB: 60985817812
Odgovorna osoba: Slobodan Jović
Test opće informiranosti TOI-03 A Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Test opće informiranosti – Forma A i Forma B   A Hrvatski zavod za zapošljavanje, Savska cesta 64, 10000 Zagreb
OIB 91547293790
Odgovorna osoba: Majda Jelenčić
Test opće informiranosti - TOI-SS-2012 TOI-SS-2012 A Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Test opće informiranosti - TOI-VS-2012 TOI-VS-2012 A Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Test opće obaviještenosti TOO A Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Test općih intelektualnih sposobnosti DF40-U DF40-U B Ivan Dević i Petar Fabijanić
Perotonin, obrt za savjetovanje i poduku, Svetog Mateja 83,10010 Zagreb
OIB: 65977975220
Odgovorna osoba: Petar Fabijanić
Test općih sposobnosti TOS B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Test precrtavanja   B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Test razumijevanja gramatike – druga verzija TROG-2: HR A Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Test rječnika - VerT VerT A Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Test spremnosti za školu TSŠ B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Test spremnosti za školu TSŠ B Dževdet Hadžiselimović, Krležina 35, 52000 Pula
OIB 44726181020
Odgovorna osoba: Neala Ambrosi-Randić
Test učenja i pamćenja likova   B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Test za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja PredČiP test A Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Thematic Apperception Test TAT C Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Trijažni instrument za procjenu ličnosti - PAS PAS A Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti STAI B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti za djecu STAIC B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Upitnik izgaranja na poslu Christine Maslach MBI A Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Upitnik ličnosti – ANQ ANQ B Aleksandar Momirović, Balokovićeva 43, 10000 Zagreb
OIB 44538767405
Odgovorna osoba: Aleksandar Momirović
Upitnik ljutnje kao stanja i osobine ličnosti - 2 STAXI-2 B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Upitnik o načinima suočavanja sa stresom WOC A Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Upitnik profesionalnih interesa CII B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Upitnik profesionalnih interesa za učenike CII za učenike B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Upitnik radne savjesnosti i stabilnosti RSS B Selekcija d.o.o., Put Mostina 8, 21000 Split
OIB: 60985817812
Odgovorna osoba: Slobodan Jović
Upitnik sramežljivosti i asertivnosti USA-r B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Upitnik za ispitivanje dominacije, agresivnosti, introverzije-ekstraverzije i ambicioznosti djece DAIA B Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
V – upitnik   A Hrvatski zavod za zapošljavanje, Savska cesta 64, 10000 Zagreb
OIB 91547293790
Odgovorna osoba: Majda Jelenčić
Višefaktorski upitnik rukovođenja MLQ A Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Warteggov test crteža   C Centar za kognitivno bihevioralnu terapiju, Slovenska 13, 10000 Zagreb
OIB 14599027597
Odgovorna osoba: Andreja Kostelić Martić
Wechsler Adult Intelligence Scale - Revised edition WAIS-R C Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Wechsler Intelligence Scale for Children, četvrto izdanje WISC-IV C Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Wechslerov test inteligencije za djecu, četvrto izdanje – WISC-IV – HR WISC-IV – HR C Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Wechslerov test inteligencije za odrasle, četvrto izdanje WAIS-IV-HR C Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Wechslerov test pamćenja za odrasle, četvrto izdanje WMS-IV-HR C Naklada Slap d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko
OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj