Pojedinačna prijava usavršavanja psihologa

05.07.2024.

U pravilu, zahtjev za kategorizaciju i bodovanje stručnog usavršavanja psihologa podnosi organizator.

Iznimno, pojedinačni zahtjev za kategorizaciju i bodovanje psiholozi mogu podnijeti nakon održanog usavršavanja, za one oblike stručnog usavršavanja za koje organizatori nisu podnijeli zahtjev, i u slučaju kada organizator nema obavezu s Komorom sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Uz prijavu obavezno se prilažu program stručnog usavršavanja i dokazi o sudjelovanju (potvrda, certifikat, diploma i slično).

O pojedinačnom zahtjevu za kategorizaciju i bodovanje odlučuje Povjerenstvo za stručno usavršavanje.

Kategorizacija i bodovanje stručnog usavršavanja psihologa temeljem pojedinačnog zahtjeva vrši se bez naknade.

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj