Pečat ovlaštenog psihologa

07.05.2024.

Izdavanje pečata

Član Komore upisan u Imenik psihologa Hrvatske psihološke komore ima pravo na pečat  ovlaštenog psihologa.

Zahtjev se podnosi poštom, elektroničkim putem ili neposredno Tajništvu Komore, na obrascu Komore.

Temeljem uredno podnesenog zahtjeva Komora naručuje izradu pečata ovlaštenog psihologa i izrađeni pečat dostavlja podnositelju zahtjeva.

Pečat je pravokutnog je oblika, izrađen od gume ili drugog odgovarajućeg materijala, dimenzija 47x18mm, otisak Pečata je crne boje, a pečat sadrži ime i prezime ovlaštenog psihologa, akademski naziv, naziv »OVLAŠTENI PSIHOLOG« i članski broj. Pečat može sadržavati i kraticu stečenog znanstveno-nastavnog zvanja, kraticu stečenog akademskog zvanja ili kraticu stečenog specijalističkog naziva.

Trošak izrade Pečata snosi podnositelj zahtjeva, a plaća ga neposredno ovlaštenom izrađivaču prema ponudi koju pribavlja Komora. Trošak dostave Pečata snosi podnositelj zahtjeva, a plaća ga neposredno pružatelju usluge dostave.

 

Gubitak i zamjena pečata

Član Komore koji izgubi ili kojem nestane Pečat, dužan je o tome bez odgode, a najkasnije u roku 8 dana, obavijestiti Komoru.

Članu Komore iz stavka 1. ovog članka izdaje se novi Pečat nakon što je gubitak ili nestanak Pečata oglašen u »Narodnim novinama«. Troškove oglašavanja u »Narodnim novinama« snosi član Komore.

Pečat se zamjenjuje i ako se tijekom uporabe istrošio toliko da više nije uporabljiv, ako član Komore promijeni osobno ime ili prezime ili ako su se promijenili drugi podaci sadržani na Pečatu.

Članu Komore Pečat se može zamijeniti i u slučaju stjecanja znanstveno-nastavnog zvanja, završetka poslijediplomskog sveučilišnog studija ili u slučaju stjecanja specijalnosti.

Pečat se zamjenjuje na zahtjev ovlaštenog psihologa. Zahtjev se podnosi poštom, elektroničkim putem ili neposredno Tajništvu Komore, na obrascu Komore.

Zahtjevu se prilaže:

    1. dokaz o oglasu u »Narodnim novinama«, u slučaju iz članka 9. stavka 2. Pravilnika o pečatu ovlaštenog psihologa,
    2. dokaz o stjecanju znanstveno-nastavnog zvanja ili završetku poslijediplomskog sveučilišnog studija, u slučajevima iz članka 5. stavka 4. Pravilnika o pečatu ovlaštenog psihologa,
    3. Pečat koji se zamjenjuje, u slučajevima iz članka 9. stavka 4. i 5. Pravilnika o pečatu ovlaštenog psihologa,
    4. drugi dokazi sukladno odredbama Pravilnika o pečatu ovlaštenog psihologa.
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj