Obavijest o početku obavljanja vježbeničkog staža

05.07.2024.

 

Podnositelj koji je već upisan u Imenik psihologa vježbenika, nakon što ugovori početak rada u području psihološke djelatnosti, obvezan je podnijeti Obavijest o početku vježbeničkog staža kojoj prilaže presliku ugovora o radu, rješenja ili drugog akta sukladno propisima kojim se uređuje službenički odnos ili vojna služba, ugovora o volontiranju ili drugog ugovora kojim se dokazuje početak rada u području psihološke djelatnosti. 

Obavijest o početku vježbeničkog staža mora biti podnesena Komori najkasnije u roku od osam (8) dana od dana zaključenja ugovora.

Ukoliko podnositelj zahtjeva nije u mogućnosti za svoj vježbenički staž osigurati mentora zatražit će od Komore da mu imenuje mentora.

Povjerenstvo temeljem dostavljene dokumentacije te važećeg plana i programa vježbeničkog staža za područje psihološke djelatnosti u kojem podnositelj zahtjeva prijavljuje početak rada u području psihološke djelatnosti, odlučuje o predloženom vježbeničkom stažu.

U slučaju kada Povjerenstvo utvrdi da je sva dokumentacija uredna, pravodobna, a predloženi vježbenički staž u skladu s važećim planom i programom, Povjerenstvo donosi odluku o odobrenju vježbeničkog staža o čemu službena osoba podnositelju, poslodavcu i mentoru, u roku od 30 dana od dana pokretanja postupka, izdaje pisanu obavijest koja sadržava podatke o podnositelju zahtjeva, poslodavcu, mentoru, području obavljanja vježbeničkog staža, datumu početka i završetka vježbeničkog staža te danu stjecanja prava na polaganje psihološkog stručnog ispita.

Kao datum početka vježbeničkog staža može se odobriti dan početka rada podnositelja zahtjeva ukoliko je zahtjev podnesen pravodobno u skladu s rokom propisanim stavkom 2. ovog članka. U protivnom se za početak obavljanja vježbeničkog staža odobrava datum ne raniji od 30 dana od dana kada je Komora zaprimila Obavijest o početku vježbeničkog staža, a koji ne može biti raniji od dana učlanjenja podnositelja zahtjeva u Komoru.

 

Potrebni dokumenti:

  • obavijest o početku vježbeničkog staža (obrazac)
  • preslika ugovora o radu, rješenja ili drugog akta sukladno propisima kojim se uređuje službenički odnos ili vojna služba, ugovora o volontiranju ili drugog ugovora kojim se dokazuje početak rada u području psihološke djelatnosti. 
  • izjava mentora o minimalno 5 godina radnog staža u području primijenjene psihologije
  • molba za dodjelu mentora (ukoliko podnositelj obavijesti nije u mogućnosti za svoj vježbenički staž osigurati mentora) 

 

E-POSTUPAK za odobrenje obavljanja vježbeničkog staža:

  • obrasce ispuniti i vlastoručno potpisati
  • obrasce dostaviti na e-poštu nadležnog postupovnog tijela zajedno s pripadajućim dokumentima – sve u skeniranom PDF obliku
  • vježbenička knjižica preuzima se na mrežnim stranicama Komore 

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: hpk@psiholoska-komora.hr
s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

 

Nadležno tijelo i propisi:

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90 A, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 3014 001
E-mail: hpk@psiholoska-komora.hr

Zakon o psihološkoj djelatnosti (NN 98/1918/22)
Pravilnik o psiholozima vježbenicima 

 

Pravni lijek:

Protiv obavijesti o vježbeničkom stažu stranka može izjaviti prigovor čelniku tijela u roku od 15 dana od dana dostave obavijesti.

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj