U Novom Vinodolskom održan 4. kongres KoKoZ-a i 6. hrvatski kongres medicinskog prava

26.04.2023.
U Novom Vinodolskom održan 4. kongres KoKoZ-a i 6. hrvatski kongres medicinskog prava

U organizaciji Hrvatske liječničke komore i Pravnog fakulteta u Splitu te suorganizaciji Hrvatske komore fizioterapeuta, Hrvatske komore medicinskih biokemičara, Hrvatske komore medicinskih sestara, Hrvatske komore primalja, Hrvatske komore zdravstvenih radnika, Hrvatske ljekarničke komore i Hrvatske psihološke komore, od 21. do 23. travnja 2023. godine u Novom Vinodolskom održan je 4. kongres KoKoZ-a i 6. hrvatski kongres medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem.

Na kongresima je izlagalo oko 40 domaćih i stranih stručnjaka iz područja zdravstva, prava, ekonomije i medija te je kroz brojna predavanja i panele raspravljano o aktualnim temama iz područja zdravstva i medicinskog prava, koje su se odnosile na eKarton, zaštitu osobnih podataka pacijenata, zaštitu djeteta-pacijenta, priziv savjesti, dekriminalizaciju kaznenog djela nesavjesnog liječenja, zakon o eutanaziji, financiranje zdravstvenog sustava, štrajk i kolektivno pregovaranje, specifičnosti komuniciranja u zdravstvu, Task shifting u zdravstvu i vještine upravljanja.

Predsjednik Hrvatske psihološke komore Dejvid Zombori, zajedno s predstavnicima ostalih komora, Ministarstva zdravstva, Hrvatskog sabora, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, pacijenata i drugih, sudjelovao je u panel raspravi Task shifting, a članica Upravnog odbora Andreja Bogdan u panel raspravi Reforma zdravstva. Kolegica Andreja Bogdan također je održala i predavanje „Psiholozi i klinički psiholozi u zdravstvenom sustavu“.

Predstavnici Hrvatske psihološke komore u raspravi su posebno pozdravili nedavne izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti kojima su konačno stvorene pretpostavke za značajnije zapošljavanje psihologa u zdravstvenom sustavu i to na primarnoj razini zdravstvene zaštite, odnosno na razini domova zdravlja, a posebno je naglašena potreba reguliranja pripravničkog (vježbeničkog) staža psihologa vježbenika u zdravstvu odnosno nužnost osiguravanja odgovarajućih sredstava za zapošljavanje kolegica i kolega psihologa u zdravstvenom sustavu.

Panel rasprava (Izvor fotografije: HLK)

Panel rasprava (Izvor fotografije: HLK)

Predavanje „Psiholozi i klinički psiholozi u zdravstvenom sustavu“ (Izvor fotografije: privatni arhiv)

Predavanje „Psiholozi i klinički psiholozi u zdravstvenom sustavu“ (Izvor fotografije: privatni arhiv)

 

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj