DONESEN PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 2023. – 2026.

10.11.2023.
DONESEN PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 2023. – 2026.

U Narodnim novinama broj 127/23 od 28. listopada 2023. godine objavljen je Plan i program mjera zdravstvene zaštite 2023. – 2026. te je dostupan na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_10_127_1773.html

Sukladno članku 22. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) mjere zdravstvene zaštite provode se na temelju plana i programa mjera zdravstvene zaštite koje na prijedlog državnih zdravstvenih zavoda odlukom donosi ministar zdravstva, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora i Hrvatskog liječničkog zbora.

Planom i programom mjera zdravstvene zaštite utvrđuje se skup mjera i postupaka koji se primjenjuju kod pojedinaca, skupina i šire zajednice s ciljem zaštite zdravlja te se definiraju aktivnosti sukladno utvrđenim sredstvima i ciljevima radi njihove provedbe, subjekti koji su ih dužni provoditi i način provođenja tih mjera.

Planom i programom mjera, pored ostalog, propisuju se izvršitelji postupaka i suradnici, obuhvat, okvirno vrijeme za provedbu postupaka, razina nužnosti provođenja, broj optimalno provedenih postupaka po timu i procjena broja provedenih postupaka godišnje u Republici Hrvatskoj.

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj