Nastavak vježbeničkog staža nakon prekida vježbeničkog staža

05.07.2024.

Nakon prestanka razloga za prekid vježbeničkog staža odnosno nakon što psiholog vježbenik nastavi raditi u području psihološke djelatnosti obvezan je o tome u roku osam (8) dana obavijestiti Komori i dostaviti presliku ugovora o radu, rješenja ili drugog akta sukladno propisima kojim se uređuje službenički odnos ili vojna služba,ugovora o volontiranju ili drugog ugovora kojim se dokazuje nastavak rada u području psihološke djelatnosti.

Ukoliko podnositelj zahtjeva nije u mogućnosti za svoj vježbenički staž osigurati mentora zatražit će od Komore da mu imenuje mentora.

Povjerenstvo temeljem dostavljene dokumentacije te važećeg plana i programa vježbeničkog staža za područje psihološke djelatnosti u kojem podnositelj zahtjeva prijavljuje nastavak rada u području psihološke djelatnosti, odlučuje o predloženom vježbeničkom stažu.

U slučaju kada Povjerenstvo utvrdi da je sva dokumentacija uredna, pravodobna, a predloženi vježbenički staž u skladu s važećim planom i programom, Povjerenstvo donosi odluku o odobrenju nastavka vježbeničkog staža o čemu službena osoba podnositelju, poslodavcu i mentoru, u roku od 30 dana od dana pokretanja postupka, izdaje pisanu obavijest koja sadržava podatke o podnositelju zahtjeva, poslodavcu, mentoru, području obavljanja vježbeničkog staža, datumu početka i završetka vježbeničkog staža te danu stjecanja prava na polaganje psihološkog stručnog ispita.

Kao datum nastavka vježbeničkog staža može se odobriti dan nastavka rada podnositelja zahtjeva ukoliko je zahtjev podnesen pravodobno u skladu s rokom propisanim rokom. U protivnom se za nastavak obavljanja vježbeničkog staža odobrava datum ne raniji od 30 dana od dana kada je Komora zaprimila Obavijest o nastavku vježbeničkog staža.

 

Potrebni dokumenti:

  • obavijest o nastavku vježbeničkog staža nakon prekida vježbeničkog staža – (obrazac)
  • preslika ugovora o radu, rješenja ili drugog akta sukladno propisima kojim se uređuje službenički odnos ili vojna služba,ugovora o volontiranju ili drugog ugovora kojim se dokazuje nastavak rada u području psihološke djelatnosti. 
  • izjava mentora o minimalno 5 godina radnog staža u području primijenjene psihologije
  • molba za dodjelu mentora (ukoliko podnositelj obavijesti nije u mogućnosti za nastavak vježbeničkog staža osigurati mentora)

 

E-POSTUPAK za odobrenje nastavka vježbeničkog staža nakon prekida vježbeničkog staža:

  • obrazac ispuniti i vlastoručno potpisati
  • obrazac dostaviti na e-poštu nadležnog postupovnog tijela zajedno s pripadajućim dokumentima – sve u skeniranom PDF obliku

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: hpk@psiholoska-komora.hr
s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

 

Nadležno tijelo i propisi:

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90 A, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 3014 001
E-mail: hpk@psiholoska-komora.hr

Zakon o psihološkoj djelatnosti (NN 98/1918/22)
Pravilnik o psiholozima vježbenicima 

 

Pravni lijek:

Protiv obavijesti o nastavku vježbeničkog staža stranka može izjaviti prigovor čelniku tijela u roku od 15 dana od dana dostave obavijesti.

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj