IZBORI 2024

05.07.2024.

IZBORI ZA ČLANOVE NADZORNOG OBORA, UPRAVNOG ODBORA, ETIČKOG ODBORA I SUDA ČASTI

 

NADZORNI ODBOR

Odluka o raspisivanju izbora za članove Nadzornog odbora (.pdf dokument, datum objave: 20.2.2024.)

Obrasci za predlaganje kandidata:

Kandidacijski listić za člana Nadzornog odbora (.docx)

Izjava o prihvaćanju kandidature za Nadzorni odbor (.docx)

Lista kandidata za članove Nadzornog odbora (.pdf dokument, datum objave: 18.4.2024.)

Odluka o prigovoru (.pdf dokument, datum objave: 23.4.2024.)

Lista kandidata za članove Nadzornog odbora (.pdf dokument, datum objave: 29.4.2024.)

Predstavljanje kandidata za Nadzorni odbor (datum objave: 7.5.2024.)

 

UPRAVNI ODBOR

Odluka o raspisivanju izbora za članove Upravnog odbora (.pdf dokument, datum objave: 20.2.2024.)

Obrasci za predlaganje kandidata:

Kandidacijski listić za člana Upravnog odbora (.docx)

Izjava o prihvaćanju kandidature za Upravni odbor (.docx)

Lista kandidata za članove Upravnog odbora (.pdf dokument, datum objave: 23.5.2024.)

Predstavljanje kandidata za Upravni odbor (datum objave: 7.5.2024.)

 

ETIČKI ODBOR

Odluka o raspisivanju izbora za članove Etičkog odbora (.pdf dokument, datum objave: 20.2.2024.)

Obrasci za predlaganje kandidata:

Kandidacijski listić za člana Etičkog odbora(.docx)

Izjava o prihvaćanju kandidature za Etički odbor (.docx)

Lista kandidata za članove Etičkog odbora (.pdf dokument, datum objave: 18.4.2024.)

Odluka o prigovoru (.pdf dokument, datum objave: 23.4.2024.)

Lista kandidata za članove Etičkog odbora (.pdf dokument, datum objave: 29.4.2024.)

Predstavljanje kandidata za Etički odbor (datum objave: 7.5.2024.)

 

SUD ČASTI

Odluka o raspisivanju izbora za članove Suda časti (.pdf dokument, datum objave: 20.2.2024.)

Obrasci za predlaganje kandidata:

Kandidacijski listić za člana Suda časti (.docx)

Izjava o prihvaćanju kandidature za Sud časti (.docx)

Lista kandidata za članove Suda časti (.pdf dokument, datum objave: 18.4.2024.)

Predstavljanje kandidata za Sud časti (datum objave: 7.5.2024.)

 

Odluka o imenovanju Izbornog povjerenstva (.pdf dokument, datum objave: 20.2.2024.)

Izvješće Izbornog povjerenstva o rezultatima izbora (.pdf dokument, datum objave: 13.6.2024.)

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj