IZBORI 2024

07.03.2024.

IZBORI ZA ČLANOVE NADZORNOG OBORA, UPRAVNOG ODBORA, ETIČKOG ODBORA I SUDA ČASTI

 

NADZORNI ODBOR

Odluka o raspisivanju izbora za članove Nadzornog odbora (.pdf dokument, datum objave: 20.2.2024.)

Obrasci za predlaganje kandidata:

Kandidacijski listić za člana Nadzornog odbora (.docx)

Izjava o prihvaćanju kandidature za Nadzorni odbor (.docx)

Lista kandidata za članove Nadzornog odbora (.pdf dokument, datum objave: 18.4.2024.)

 

UPRAVNI ODBOR

Odluka o raspisivanju izbora za članove Upravnog odbora (.pdf dokument, datum objave: 20.2.2024.)

Obrasci za predlaganje kandidata:

Kandidacijski listić za člana Upravnog odbora (.docx)

Izjava o prihvaćanju kandidature za Upravni odbor (.docx)

Lista kandidata za članove Upravnog odbora (.pdf dokument, datum objave: 18.4.2024.)

 

ETIČKI ODBOR

Odluka o raspisivanju izbora za članove Etičkog odbora (.pdf dokument, datum objave: 20.2.2024.)

Obrasci za predlaganje kandidata:

Kandidacijski listić za člana Etičkog odbora(.docx)

Izjava o prihvaćanju kandidature za Etički odbor (.docx)

Lista kandidata za članove Etičkog odbora (.pdf dokument, datum objave: 18.4.2024.)

 

SUD ČASTI

Odluka o raspisivanju izbora za članove Suda časti (.pdf dokument, datum objave: 20.2.2024.)

Obrasci za predlaganje kandidata:

Kandidacijski listić za člana Suda časti (.docx)

Izjava o prihvaćanju kandidature za Sud časti (.docx)

Lista kandidata za članove Suda časti (.pdf dokument, datum objave: 18.4.2024.)

 

Odluka o imenovanju Izbornog povjerenstva (.pdf dokument, datum objave: 20.2.2024.)

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj