IZBORI 2023

07.03.2024.

IZBORI ZA PREDSTAVNIKE U SKUPŠTINI HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

 

Odluka o raspisivanju izbora za predstavnike u Skupštini Hrvatske psihološke komore (.pdf dokument, datum objave: 25.9.2023.)

Odluka o imenovanju Izbornog povjerenstva za provođenje izbora za predstavnike u Skupštini Hrvatske psihološke komore (.pdf dokument, datum objave: 25.9.2023.)

Lista kandidata za predstavnike u Skupštini Hrvatske psihološke komore (.pdf dokument, datum objave: 13.11.2023.)

Izvješće Izbornog povjerenstva o rezultatima izbora za predstavnike u Skupštini Hrvatske psihološke komore (.pdf dokument, datum objave: 9.2.2024.)

 

OBRASCI ZA PREDLAGANJE KANDIDATA:

Kandidacijski listić (.docx)

Izjava o prihvaćanju kandidature (.docx)

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj