HPK

POZIV NA 36. SKUPŠTINU HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

19.02.2018

KLASA: 003-08/18-01/02
URBROJ: 251-375/01-01-18-1
Zagreb, 19. veljače 2018.


POZIV NA 36. SKUPŠTINU HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE


Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske psihološke komore i članka 3. i 12. Poslovnika o radu Skupštine Hrvatske psihološke komore, pozivamo Vas na 36. Skupštinu Hrvatske psihološke komore koja će se održati u subotu 10. ožujka 2018. godine Prvoj gimnaziji, Avenija Dubrovnik 36, Zagreb, s početkom u 11:00 sati  sa sljedećim  


DNEVNIM REDOM:

1. Otvaranje Skupštine i usvajanje Dnevnog reda

2. Izvješće Nadzornog odbora

3. Izvješće o radu za 2017.

4. Financijsko izvješće za 2017.

5. Imenovanje članova Liste stručnjaka, članova Povjerenstva za posebne dopusnice za obavljanje psihološke djelatnosti u medicini rada, članova Povjerenstva za posebne dopusnice za obavljanje psihološke djelatnosti u palijativnoj skrbi i članova Povjerenstva za posebne dopusnice za rad psihologa u području psihološke pripreme sportaša

Prijedloge za dopunu Dnevnog reda s obrazloženjem i materijalima dostavite najkasnije do 26. veljače 2018. na e-mail: tajnik@psiholoska-komora.hr.

Sukladno članku 32. Poslovnika o radu Skupštine, materijali za sjednicu Skupštine bit će objavljeni na web-stranicama Komore 15 dana prije održavanja sjednice, i biti će Vam dostupni nakon što se preko korisničkog računa ulogirate na web-stranice.

Molimo Vas da svoj dolazak na Skupštinu obavezno potvrdite do 01. ožujka 2018. godine, pisanom obavijesti Tajništvu Komore poslane e-mailom na: hpk@psiholoska-komora.hr ili faksom na broj: 01 3013 815. Ukoliko u roku od 48 sati ne primite e-mail s potvrdom o zaprimljenoj  prijavi, molimo Vas da kontaktirate Tajništvo Komore.

S poštovanjem,

Andreja Bogdan
predsjednica Skupštine Hrvatske psihološke komore
predsjednica Hrvatske psihološke komore

POZIV NA 35. IZBORNU SKUPŠTINU HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

12.02.2018

KLASA: 003-08/18-01/01
URBROJ: 251-375/01-01-18-1
Zagreb, 12. veljače 2018.


POZIV NA 35. IZBORNU SKUPŠTINU HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE


Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske psihološke komore i članka 3. i 12. Poslovnika o radu Skupštine Hrvatske psihološke komore,  pozivamo Vas na 35. Izbornu skupštinu Hrvatske psihološke komore koja će se održati u subotu 03. ožujka 2018. godine Prvoj gimnaziji, Avenija Dubrovnik 36, Zagreb, s početkom u 11:00 sati  sa sljedećim  

DNEVNIM REDOM:

1. Otvaranje Skupštine

2. Predstavljanje kandidata/kandidatkinja za člana/članicu Upravnog odbora HPK

3. Izbori za člana/članicu Upravnog odbora HPK

4. Izvješće Izbornog povjerenstva o rezultatima izbora za člana/članicu Upravnog odbora

Molimo Vas da svoj dolazak na Skupštinu obavezno potvrdite do 22. veljače 2018. godine, pisanom obavijesti Tajništvu Komore poslane e-mailom na: hpk@psiholoska-komora.hr ili faksom na broj: 01 3013 815. Ukoliko u roku od 48 sati ne primite e-mail s  potvrdom o zaprimljenoj  prijavi, molimo Vas da kontaktirate Tajništvo Komore.

S poštovanjem,

Andreja Bogdan
predsjednica Skupštine Hrvatske psihološke komore
predsjednica Hrvatske psihološke komore

Dobar dan, kako ste?

09.02.2018

Povodom 11. Tjedna psihologije (19.-25.02.) čiji su organizatori Hrvatsko psihološko društvo i Hrvatska psihološka komora, u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, Stručni razred za kliničku psihologiju HPK poziva Vas da se aktivno uključite u javnu akciju Mjerenja raspoloženja kojoj je cilj, osim prikupljanja podataka o raspoloženju stanovništva, javna dostupnost psihologa koji će uz povratne informacije o emocionalnom stanju i raspoloženju pružati i savjete građanima o načinima na koje mogu poboljšati kvalitetu života. Molimo sve psihologe koji su zainteresirani za provođenje akcije u svojoj sredini da se jave na mail maja.lugar@psiholoska-komora.hr kako bi na vrijeme preuzeli upitnike, majice i plakate. Sudjelovanje u akciji Mjerenje raspoloženja bit će bodovano od strane HPK.

Pozivamo Vas na centralni događaj akcije Mjerenja raspoloženja koji će se održati u subotu 24. veljače 2018. od 10 sati na Cvjetnom trgu u Zagrebu. 

Prilog: Rezultati akcije provedene u veljači 2017. godine tijekom 10. Tjedna psihologije na uzorku od preko 5000 ispitanika iz cijele Hrvatske u dobi od 11 do 85 godina  

Hrvatska psihološka komora ugovorila posebne uvjete za svoje članove u Zagrebačkoj banci

09.02.2018

 

 

Poštovane kolegice i kolege,

Zagrebačka banka pripremila je posebnu ponudu za članove Hrvatske psihološke komore, koja obuhvaća sljedeće proizvode Banke:

•   stambene kredite (HRK i EUR)
•   gotovinske kredite (HRK i EUR)
•   transakcijske proizvode
•   direktne kanale.

Također, akcijska ponuda Stambenih kredita za mlade produljena je do 30. lipnja 2018. godine.

O posebnim pogodnostima možete se informirati u letcima u prilogu.

Prilog:

Posebna ponuda za članove Hrvatske psihološke komore
Letak Stambeni krediti za mlade

Obavijest

15.01.2018
Poštovane kolegice i kolege, članice i članovi Hrvatske psihološke komore,
 
zahvaljujemo na vašim kandidaturama za rad u Stručnim razredima HPK, jer je rad stručnih razreda izuzetno važan za organiziranje i promicanje rada psihologa u pojedinim područjima psihološke djelatnosti.
 
Upravni odbor HPK na svojoj 24. sjednici održanoj 15. prosinca 2017. razmatrao je pristigle kandidature za članice / članove stručnih razreda HPK prema kriterijima potrebnim za članstvo u stručnom razredu (čl. 5. Pravilnika o radu stručnih razreda).
 
Na žalost, i nakon produženog natječaja za pojedina područja psihološke djelatnosti nije se prijavilo dovoljno kandidata da bi se Stručni razred mogao formirati.
 
Temeljem čl. 4. Pravilnika o radu stručnih razreda potrebno je najmanje pet članova za formiranje Stručnog razreda. Prema odluci UO HPK donešenoj na istoj sjednici, za Stručne razrede koji se ne mogu formirati radi premalog broja članova, predlaže se status mirovanja do ispunjenja uvjeta broja članova.
 
Stručni razredi koji udovoljavaju kriterijima za osnivanje prema Pravilniku o radu Stručnih razreda:
 
Stručni razred za kliničku psihologiju (8 kandidata / kandidatkinja)
Stručni razred za medicinu rada (9 kandidata / kandidatkinja)
Stručni razred za psihologiju sporta (8 kandidata / kandidatkinja)
Stručni razred za vojnu psihologiju (10 kandidata / kandidatkinja)
Stručni razred za školsku psihologiju (5 kandidata / kandidatkinje)
 
Kandidatkinje i kandidati koji su zadovoljili uvjete za članstvo u Stručnom razredu bit će obavješteni o vremenu i mjestu konstituirajućeg sastanka.

Obavijest o promjeni radnog i uredovnog vremena

12.01.2018

Poštovani,

obavještavamo Vas da od ponedjeljka 15. siječnja 2018. Hrvatska psihološka komora ima novo radno i uredovno vrijeme:

Radno vrijeme:

ponedjeljak i srijeda od 8 do 20 sati
utorak, četvrtak i petak od 8 do 16 sati

Uredovno vrijeme (rad sa strankama):

ponedjeljak i srijeda od 10 do 17 sati
utorak, četvrtak i petak od 9 do 14 sati

Obavijest

22.12.2017

Poštovane kolegice i kolege,

Komora se u proteklim razdobljima nemarno odnosila prema svojim obvezama, ali i prema obvezama koje članovi imaju prema njoj. Uredno i zakonsko poslovanje Hrvatske psihološke komore, kao i usklađivanje akata Komore sa važećim propisima u RH i zakonskoj regulativi EU, prioriteti su rada Tajništva i svih tijela Komore u sljedećem periodu na korist svih njenih članova.

Uvidjevši da je propustima u radu, kao i nedovoljnim informiranjem kolega i kolegica došlo do stvaranja većih pojedinačnih obveza prema Komori, obavezni smo se aktivno postaviti prema problemu i prije svega obavijestiti naše članove o postojećoj obvezi. 

Veliki broj naših članova je pozitivno reagirao na opomenu, kako onih koji su imali nepodmirene obaveze prema Komori tako i onih koji ih godinama uredno podmiruju i time osiguravaju rad Komore.

Zahvaljujemo svim članovima koji su do sada uredno podmirivali svoje članske obaveze i onima koji su podmirili svoje obveze u protekla tri mjeseca.

Na 34. sjednici Skupštine Hrvatske psihološke komore održanoj 09. prosinca 2017. godine usvojeni su novi iznosi članarina u Komori. Članarina Hrvatske psihološke komore za 2018. godinu za svakog obveznika plaćanja članarine iznosi iznosi 60,00 kuna mjesečno, a za umirovljenike članove Komore iznosi 30,00 kuna mjesečno.

Od 1.1.2018. članarina za Komoru će se uplaćivati na novi broj računa IBAN: HR7423600001502198171. Na novi račun treba uplaćivati samo članarinu, a ostale uplate (obnova licence, stručni ispit i dr.) vršit će se kao i do sada na račun IBAN: HR1123600001101712980.

Psiholozi koji su nezaposleni, volonteri, na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, na bolovanju zbog komplikacija u trudnoći, korištenju rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili neplaćenog dopusta, dopusta za njegu djeteta s teškoćama u razvoju, oslobođeni su plaćanja članarine samo ako uz molbu dostave dokaz o statusu (evidencija Zavoda za zapošljavanje, potvrda od HZZO i sl.).

Ukoliko članarinu uplaćujete putem obustave od plaće kod svojeg poslodavca, molimo da nove iznose uplate regulirate putem obrasca IZJAVA O PRIHVAĆANJU OBVEZE PLAĆANJA MJESEČNE ČLANARINE ZA HRVATSKU PSIHOLOŠKU KOMORU – primjerak za poslodavca, koji možete preuzeti na mrežnim stranicama Komore, na poveznici: http://www.psiholoska-komora.hr/obrasci/.

Kod određenog broja kolegica i kolega koji rade u državim i javnim službama i obustave im idu preko državne riznice evidentiranje članarine nije moguće, jer kod uplate na račun Komore nije vidljivo za koga je uplata izvršena niti koja je ustanova uplatitelj, pa molimo da provjerite navodi li Vaš poslodavac Vaš OIB prilikom vršenja uplate i/ili dostavlja specifikaciju uplata Komori.

Odluka o visini članarine za 2018. godinu dostupna Vam je na poveznici: http://www.psiholoska-komora.hr/odluke/.

Također, radi povezivanja u sustav e-Građani u tijeku je ažuriranje podataka članova. Molimo članove koji nisu primili obrazac PODACI ZA REGISTAR ČLANOVAda ga preuzmu na mrežnim stranicama Komore, na poveznici: http://www.psiholoska-komora.hr/obrasci/, i dostave ga na e-mail: registar@psiholoska-komora.hr u što skorijem roku, a najkasnije do 10. siječnja 2018.

Želimo Vam ugodne blagdane te sretnu i uspješnu 2018. godinu.

S poštovanjem,

Predsjednica Hrvatske psihološke komore
Andreja Bogdan

Vijesti iz Komore

06.12.2017

Ovogodišnja dobitnica Nagrade Snježana Biga Friganović mr.spec. Inge Vlašić Cicvarić

15.11.2017

Ovogodišnja dobitnica Nagrade Snježana Biga Friganović je mr.spec. Inge Vlašić Cicvarić, klinička psihologinja. Bila je predstojnica Centra za kliničku, zdravstvenu i organizacijsku psihologiju u KBC Rijeka čije je osnivanjem velikim dijelom njena zasluga. Petnaestak godina sudjeluje u predavanjima u okviru kolegija Klinička psihologija za studente Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, te organizira i provodi studentsku praksu studenata psihologije, a u zvanje  predavača na Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci izabrana je u svibnju 2014. godine. Već 20-tak godina, predaje u okviru kolegija Pedijatrija, za studente opće medicine, stomatologije, inženjere medicinske radiologije i više medicinske sestre, te u izvođenju nastave iz obvezatnih izbornih predmeta – na Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Od njegova osnutka 1995. godine do 2012. godine uključena je u rad Centra za psihosocijalnu pomoć stradalnicima rata Primorsko-goranske županije.

Sudjelovala kao jedan od inicijatora u organizaciju osnivanja Udruge za pomoć zlostavljanoj i zanemarivanoj djeci grada Rijeke „Tić“ Od 1996. do 1998., a od njena osnutka 1998. godine obnaša funkciju dopredsjednika.

Jedna je od inicijatora u organizaciji i osnivanju Udruge za pomoć oboljelima od anoreksije i bulimije, a od njena osnutka 2001. godine, u dva uzastopna mandata po dvije  godine obnašala je i ulogu predsjednika Stručnog savjeta Udruge. 2004. imenovana od Hrvatske psihološke komore mentorom za psihologe vježbenike i članicom Povjerenstva za stručni ispit psihologa.

Članica je Stručnog razreda za kliničku psihologiju Hrvatske psihološke komore od 2007. do danas, aktivno je sudjelovala u svim aktivnostima razreda kao i u donošenju akata Komore koji se odnose na standarde rada kliničkih i  zdravstvenih psihologa i status kliničkih psihologa. Od 2012. godine predsjednica Povjerenstva za priznavanje statusa kliničkog psihologa. Predsjednica programskog odbora II. hrvatskog kongresa primjenjene psihologije «Zaštita zdravlja djece i mladih», Opatija 3.-7.6.2009.godine, članica regionalnog organizacijskog odbora X. hrvatskog simpozija o epilepsiji, Opatija, 27.-30.6.2012.godine, članica Radne skupine za izradu Smjernica za rad s djecom s teškoćama u razvoju od 2017. godine i Radne skupine za izradu prijedloga novog Zakona o psihološkoj djelatnosti.

U ime članova i članica Hrvatske psihološke komore, Upravnog odbora komore, Stručnog razreda za kliničku psihologiju i svoje osobno ime još jednom čestitam kolegici Inge Vlašić Cicvarić na zasluženoj Nagradi Snježana Biga Friganović.

Andreja Bogdan
predsjednica Hrvatske psihološke komore


Dobrodošlica Inge Vlašić Cicvarić i nagradi Snježana Biga Friganović u Centru za kliničku, 
zdravstvenu i organizacijsku psihologiju KBC Rijeka

Dobitnici Nagrade Snježana Biga Friganović i Zahvalnica HPK

08.11.2017

Inge Vlašić-Cicvarić bila je Pročelnica Centra za kliničku, zdravstvenu i organizacijsku psihologiju KBC Rijeka od 2006. do 2015. godine, a osnivanje ovog Centra velikim dijelom je njena zasluga.

Autorica je i koautorica više desetaka znanstvenih i stručnih radova koji su objavljeni u stručnim domaćim i inozemnim časopisima.

Sudjelovala je na domaćim i inozemnim skupovima kao pozvani predavač.

Stručni razred za kliničku psihologiju kolegicu Inge Vlašić-Cicvarić predložio je za Nagradu Snježana Biga Friganović zbog njezinog izuzetnog angažmana u izradi Standarda rada kliničkih i zdravstvenih psihologa, Pravilnika o priznavanju statusa kliničkog psihologa, sudjelovanja u svim aktivnostima koje je Stručni razred provodio s ciljem poboljšavanja statusa psihologa u zdravstvu (šifre djelatnosti, priznavanje djelatnosti kliničkog psihologa), pregovaranjima u Ministarstvu zdravlja i HZZO-u.

U svim navedenim aktivnostima, a sigurno su neke i propuštene, Inge Vlašić-Cicvarić iskazala je velik doprinos razvoju Hrvatske psihološke komore, naročito svojim pozitivnim duhom i inicijativama te timskom suradnjom u razvoju i djelovanju Stručnog razreda za kliničku psihologiju.

Upravni odbor Hrvatske psihološke komore je na svojoj 19. sjednici jednoglasno donio odluku da se ovogodišnja Nagrada Snježana Biga Friganović dodijeli kolegici Inge Vlašić-Cicvarić na čemu joj od srca čestitamo.

Dobitnici Zahvalnica za poseban doprinos radu i razvoju Hrvatske psihološke komore ove godine su Hrvoje Gligora, Ingrid Cippico, Ljiljana Pačić-Turk, Marina Grubić, Vesna Vlahović Štetić, Lovorka Brajković, Amir Zulić, Nada Manci, Berislav Živković i Udruga poslodavaca u zdravstvu.

Nagrada Snježana Biga Friganović i Zahvalnice Hrvatske psihološke komore bit će uručene na svečanosti otvaranja 25. godišnje konferencije hrvatskih psihologa u Zadru, a svim dobitnicima iskreno i od srca čestitamo. 

Obavijest

16.06.2017

Povodom aktivnosti nekih članova Hrvatske psihološke komore na stranicama Facebooka na kojima se objavljuju dokumenti Komore, vrijeđaju članovi i objavljuju dezinformacije, Upravni odbor Hrvatske psihološke komore donio je odluku da se ovim putem upozore svi članovi Hrvatske psihološke komore na članak 43. Zakona o psihološkoj djelatnosti prema kojem su psiholozi i psiholozi vježbenici disciplinski odgovorni u slučaju povrede ugleda psihologa ili Komore.

Također se skreće pozornost i na članke 46. (Odnos prema drugim psiholozima) i 47. (Odnos prema Komori i HPD) Kodeksa etike psihološke djelatnosti i apelira da komunikacija na društvenim mrežama bude primjerena Kodeksu etike i općim pravilima komunikacije akademski obrazovanih građana.

"Ku-kuc! Priča je unutra"

16.05.2017

Hrvatska psihološka komora odlučila je podržati vrijedan projekt naših kolegica iz Centra za psihološku podršku i razvoj "Pričaj mi" kupnjom deset kutija "Ku-kuc! Priča je unutra".

Ukoliko se i sami želite uključiti u ovu akciju, kutija je još dostupna za kupnju na sljedećem linku: http://igg.me/at/Ku-Kuc.


 OPIS PROJEKTA

„Ku-kuc! Priča je unutra“projekt je usmjeren na povećanje kvalitete života obitelji s djecom predškolske i rane školske dobi (od 3 do 7 godina), kao i svih odraslih koji rade s djecom. Prva serija ovog projekta je didaktičko pomagalo u obliku kutije koja se sastoji od različitih dijelova te daje niz poticajnih ideja i prijedloga za zajedničku igru i zabavu djece i odraslih.

Svojim pristupom nudi nešto sasvim drukčije od danas uobičajenih sadržaja kojima su djeca izložena: vraća izvornost i autentičnost igre, nudi alternativu provođenju prekomjernog vremena pred televizorom i računalom, daje priliku za kreiranje posebnih načina igranja svake obitelji, na vrlo zanimljiv i osoban način podučava o svakodnevnim izazovima roditeljstva.

Mogu je koristiti roditelji, ali i stručne službe dječjih vrtića, škola, domova za djecu i bolnica kao didaktičko pomagalo. Središnji dio proizvoda je problemska priča za djecu na temelju koje se grade ostale povezane aktivnosti: igra uloga pomoću lutaka, izrada obiteljskog stabla u formi drvenog okvira, izrada štambilja s motivima po vlastitoj želji te priprema šumske zimnice za ptice. Proizvod su osmislile tri psihologinje Centra Pričaj mi s dugogodišnjim iskustvom u radu s djecom uz pomoć stručnih suradnika. Svi sadržaji su temeljeni na znanjima iz područja dječje razvojne psihologije i psihologije roditeljstva i obogaćeni kreativnim rješenjima koja potiču socio-emocionalni i kognitivni razvoj djeteta.

INOVATIVNOST I POTVRDA KVALITETE

Ovo je prvi takav proizvod u Hrvatskoj i šire. Gotovo svi materijali korišteni u »Ku-kuc« kutiji dolaze od hrvatskih proizvođača, među kojima su i radnice udruge Kamensko koje se iz dana u dan bore za vlastito radno mjesto.

Nadalje, »Ku-kuc! Priča je unutra« jedan je od pobjedničkih projekata na natječaju UniCredit Foundation i Impact Huba Zagreb čime je proglašen jednom od tri najbolje društveno-poduzetničke ideje u Hrvatskoj u 2016. godini. Projekt je dosad prepoznat od mnogih stručnjaka, a istraživanje tržišta je pokazalo pozitivna mišljenja i komentare roditelja.

SADRŽAJ KUTIJE:

Knjižica s problemskom pričom za djecu i savjetima za odrasle: primjerima i uputama za rješavanje konfliktnih ili teških situacija, prijedlozima za korištenje lutaka kroz igru i uputama za izradu vlastitih predmeta

  • Sedam lutaka izrađenih od filca i pamuka
  • Drveni okvir, tri lista papira, komad špage, 12 drvenih kvačica – za izradu obiteljskog stabla
  • Tri drvena stalka, komad moosgumi materijala – za izradu štambilja

ZAVIRITE U KU-KUC KUTIJU

ODRŽANA 32. SJEDNICA SKUPŠTINE KOMORE

15.05.2017

U subotu 13. svibnja 2017. održana je 32. redovita i izborna Skupština Hrvatske psihološke komore. U redovitom dijelu Skupštine su usvojeni Izvješće Nadzornog odbora, Izvješće o radu za 2016. godinu i Financijsko izvješće za 2016. godinu. 

Također, provedeni su izbori za predsjednika Hrvatske psihološke komore te je na dužnost predsjednice Komore izabrana kolegica Andreja Bogdan, a na dužnost zamjenice predsjednice kolegica Gordana Kamenečki Puclin.

Čestitamo novoj predsjednici i njenoj zamjenici i želimo im uspješan rad!

POZIV NA 32. SKUPŠTINU HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

21.04.2017

KLASA: 003-08/17-01/01
URBROJ: 251-375/01-01-17-1
Zagreb, 21. travnja 2017.


POZIV NA 32. SKUPŠTINU HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE


Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske psihološke komore i članka 3. i 12. Poslovnika o radu Skupštine Hrvatske psihološke komore, sazivam 32. Skupštinu Hrvatske psihološke komorekoja će se održati u subotu 13. svibnja 2017. godine Velikoj Dvorani Hrvatskog liječničkog zbora, Šubićeva 9, Zagreb, s početkom u 11:00 sati i sa sljedećim  

DNEVNIM REDOM:

1. Otvaranje Skupštine i usvajanje Dnevnog reda

2. Izvješće Nadzornog odbora

3. Izvješće o radu za 2016.

4. Financijsko izvješće za 2016.

5. Predstavljanje kandidata i izbori za predsjednika Komore

6. Izvješće Izbornog povjerenstva o rezultatima izbora za predsjednika Komore

7. Predstavljanje kandidata i izbori za zamjenika predsjednika Komore

8. Izvješće Izbornog povjerenstva o rezultatima izbora za zamjenika predsjednika Komore


Sukladno članku 32. Poslovnika o radu Skupštine, materijali za sjednicu Skupštine bit će objavljeni na web-stranicama Komore najkasnije 15 dana prije održavanja sjednice, i biti će Vam dostupni nakon što se preko korisničkog računa ulogirate na web-stranice.

Radi što bolje organizacije rada Skupštine, molimo Vas da svoj dolazak obavezno potvrdite do 04. svibnja 2017. godine, pisanom obavijesti Tajništvu Komore poslane e-mailom na: hpk@psiholoska-komora.hr ili faksom na broj: 01 3013 815. S obzirom da se radi o Skupštini na kojoj se provode izbori za predsjednika i zamjenika predsjednika Komore, potvrda Vašeg dolaska od iznimne nam je važnosti kako bismo mogli pripremiti odgovarajući broj glasačkih listića za članove Skupštine, stoga sudjelovanje u radu Skupštine bez prethodne prijave neće biti moguće. Također, ukoliko u roku od 72 sata ne primite potvrdu o prijavi, molimo Vas da kontaktirate Tajnišvo Komore.

Zahvaljujemo na razumijevanju i srdačno pozdravljamo,
 

Hrvoje Gligora
predsjednik Hrvatske psihološke komore

FESTIVAL MENTALNOG ZDRAVLJA - 7.4.2017. od 15:00 do 17:30 sati u Parku Zrinjevac

06.04.2017

Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s Gradskim uredom za zdravstvo Grada Zagreba pokrenuo je zajedničko obilježavanje Svjetskog dana zdravlja 2017.

Za temu ovogodišnjeg Svjetskog dana zdravlja kao prioritetno područje globalnog javnozdravstvenog interesa odabrana je depresija. Stoga svoja događanja obilježavamo s porukom SVJETSKI DAN ZDRAVLJA 2017: BORIMO SE PROTIV DEPRESIJE.

Povodom navedenog dana, u petak 07.04.2017. od 15.00 do 17.30,  održat će se Festival mentalnog zdravlja Parku Zrinjevac, s ciljem promicanja važnosti pravovremenog ulaganja u mentalno zdravlje, zdravstvenog prosvjećivanja i informiranja o dostupnim uslugama mentalnog zdravlja u zajednici.

Na Festivalu mentalnog zdravlja sudjelovat će i stručnjaci iz mreže udruga civilnog društva, te drugi važni dionici koje se bave mentalnim zdravljem u zajednici. Organiziran je i Kutak sa stručnjacima.

Hrvatska psihološka komora sudjelovati će s akcijom Mjerenja raspoloženja gdje će građani u kontaktu s psiholozima moći dobiti povratnu informaciju o rezultatu i savjete o načinima na koje mogu poboljšati kvalitetu svog života.

Također, predstavit ćemo i rezultate akcije provedene u veljači tijekom 10. Tjedna psihologije na uzorku od preko 5000 ispitanika iz cijele Hrvatske u dobi od 11 do 85 godina.

Pozivamo Vas da nam se pridružite na navedenom događaju i obilježite s nama Svjetski dan zdravlja posvećen temi borbe protiv depresije!

VAŽNA OBAVIJEST: HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA NA NOVOJ ADRESI

24.02.2017

Obavještavamo članove Hrvatske psihološke komore i naše suradnike, kako se Hrvatska psihološka komora od 27. veljače 2017. godine nalazi na novoj adresi SELSKA CESTA 90A, ZAGREB, te vas molimo da za svu korespondenciju koristite našu novu adresu.

Ujedno vas obavještavamo kako će u razdoblju od 27. veljače do 10. ožujka 2017. godine, Tajništvo Komore biti zatvoreno za stranke zbog preseljenja.

S obzirom na prijenos telekomunikacijskih priključaka sa stare na novu lokaciju, telefonske linije i e-pošta u tom razdoblju neće biti u funkciji. Sve novosti možete pratiti putem naših elektronskih medija.

Zahvaljujemo se na razumijevanju, uz srdačne pozdrave.

Hrvatska psihološka komora

DOPUNA DNEVNOG REDA 31. SKUPŠTINE HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

14.12.2016

Poštovane kolegice i kolege,

na zamolbu Stručnog razreda psihologa u palijativnoj skrbi objavljujemo dopunu Dnevnog reda 31. Skupštine Hrvatske psihološke komore točkama „Dopune Elaborata o posebnim dopusnicama za rad psihologa u palijativnoj skrbi“ i „Dopune Programa edukacije za stjecanje posebne dopusnice za rad psihologa u palijativnoj skrbi“. Elaborat i Program edukacije doneseni su na 24. sjednici Skupštine održane 29. ožujka 2014. godine.

Materijali za navedene točke dostupni su na sljedećim linkovima:

Dopune Elaborata o posebnim dopusnicama za rad psihologa u palijativnoj skrbi
Dopune Programa edukacije za stjecanje posebne dopusnice za rad psihologa u palijativnoj skrbi

POZIV NA 31. SKUPŠTINU HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

28.11.2016

KLASA: 003-08/16-01/04
URBROJ: 251-375/01-01-16-1
Zagreb, 28. studenog 2016.


Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske psihološke komore i članka 3. i 12. Poslovnika o radu Skupštine Hrvatske psihološke komore, sazivam 31. Skupštinu Hrvatske psihološke komorekoja će se održati u subotu 17. prosinca 2016. godine Centra za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine (CEPAMET) Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 4, Zagreb, s početkom u 12:00 sati i sa sljedećim  

DNEVNIM REDOM:

1.      Otvaranje Skupštine i usvajanje Dnevnog reda

2.      Odluka o visini članarine za 2017.

3.      Plan rada za 2017.

4.      Financijski plan za 2017.

5.      Izmjena Statuta Hrvatske psihološke komore

Sukladno članku 32. Poslovnika o radu Skupštine, materijali za sjednicu Skupštine bit će objavljeni na web-stranicama Komore najkasnije 15 dana prije održavanja sjednice, i biti će Vam dostupni nakon što se preko korisničkog računa ulogirate na web-stranice.

Radi što bolje organizacije rada Skupštine, molimo Vas da svoj dolazak obavezno potvrdite do 08. prosinca 2016. godine, pisanom obavijesti Tajništvu Komore poslanom faksom ili e-mailom.

Srdačno,

Hrvoje Gligora
predsjednik Hrvatske psihološke komore

KONFERENCIJA ZA NOVINARE: SPORTSKA PSIHOLOGIJA U HRVATSKOJ DANAS

16.09.2016

   U Novinarskom domu u Zagrebu je 15. rujna 2016. godine održana konferencija za novinare o stanju u sportskoj psihologiji u Hrvatskoj danas kao i regulativi koja ju prati. Konferenciju su organizirali Hrvatska psihološka komora i Hrvatsko psihološko društvo, a na njoj je uz predsjednike ovih krovnih strukovnih institucija Hrvoja Gligore i Josipa Lopižića govorio i predsjednik Stručnog razreda za psihologiju sporta HPK Amir Zulić.

   U uvodnom dijelu, Hrvoje Gligora je predstavio kronologiju nastanka zakonske regulative iz psihologije sporta: od izrade Standarda rada psihologa u području psihologije sporta, do Elaborata o posebnim dopusnicama iz područja psihologije sporta – psihološke pripreme sportaša, reguliranja stručnog naziva sportskog psihologa i u konačnici, edukacije za stjecanje posebne dopusnice iz ovog područja. Naglašena je svrha donošenja ovakve regulacije kojoj je glavni cilj zaštita krajnjih korisnika od pružanja nestručnih oblika usluga, kao i osiguravanje kvalitetne usluge od strane sportskih psihologa putem zahtjeva za stalnim usavršavanjem i poštivanjem Zakona o psihološkoj djelatnosti i Kodeksa etike psihološke djelatnosti.

   O međunarodnim iskustvima u reguliranju ove grane psihologije govorio je Josip Lopižić, predstavivši ukratko neka američka i engleska iskustva, ali je istaknuo i kako je hrvatski model u europskom okruženju prepoznat kao dobar način reguliranja profesije te će kao takav vjerojatno naći svoju primjenu i u drugim europskim zemljama. Najavio je i početak održavanja edukacije za posebne dopusnice iz psihologije sporta koja u organizaciji Hrvatskog psihološkog društva počinje 24. rujna 2016. godine.

   Amir Zulić govorio je o svakodnevici sportskih psihologa, važnosti i ulozi sportskog psihologa u radu sa sportašima, trenerima i timovima, i ukazao na potrebu prisutnosti psihologa u timu koji radi na pripremi sportaša. Predstavio je neka pozitivna iskustva iz hrvatske prakse, no naglasio je kako se svakodnevnoj praksi mnogi nepsiholozi predstavljaju kao sportski psiholozi nudeći usluge psihološke pripreme za sportaše, što nije u skladu sa zakonskim odredbama. Upravo su zato psiholozi preko svojih strukovnih tijela pokrenuli inicijative boljeg upoznavanja novinara, sportskih saveza i drugih sportskih institucija sa svrhom regulative kojoj je primarni i najvažniji cilj zaštita korisnika naših usluga, ali i dobrobit koju u svojem radu dobivaju od sportskih psihologa. 

Obavijest članovima - materijali za 29. izvanrednu sjednicu Skupštine Hrvatske psihološke komore

04.07.2016

Cijenjene kolegice i kolege,

obaviještavamo Vas da su objavljeni materijali o kojima će se raspravljati na 29. izvanrednoj sjednici Skupštine Hrvatske psihološke komore, a dostupni su Vam nakon što se preko korisničkog računa logirate na web stranice Komore.

POZIV NA 29. IZVANREDNU SKUPŠTINU HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

28.06.2016

KLASA: 003-08/16-01/02
URBROJ: 251-375/01-01-16-1
Zagreb, 28. lipnja 2016.


Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske psihološke komore i članka 3. i 12. Poslovnika o radu Skupštine Hrvatske psihološke komore, sazivam 29. izvanrednu Skupštinu Hrvatske psihološke komorekoja će se održati u subotu 09. srpnja 2016. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, Zagreb, Dvorana D-II, s početkom u 13:00 sati i sa sljedećim  


DNEVNIM REDOM:

1.     Ponuda za kupnju poslovnog prostora


Materijali za sjednicu Skupštine bit će objavljeni 05. srpnja 2016. godine na web-stranicama Komore i biti će Vam dostupni nakon što se preko korisničkog računa ulogirate na web-stranice.

Radi što bolje organizacije rada Skupštine, molimo Vas da svoj dolazak svakako potvrdite do 06. srpnja 2016. godine, pisanom obavijesti Tajništvu Komore poslanom faksom ili e-mailom.

Srdačno,

Hrvoje Gligora
predsjednik Hrvatske psihološke komore

Obavijest članovima - materijali za 28. sjednicu Skupštine Hrvatske psihološke komore

15.04.2016

Cijenjene kolegice i kolege,

obaviještavamo Vas da su, sukladno članku 32. Poslovnika o radu Skupštine, objavljeni materijali o kojima će se raspravljati na 28. sjednici Skupštine Hrvatske psihološke komore, a dostupni su Vam nakon što se preko korisničkog računa logirate na web stranice Komore.

Objavljena izvješća savjetovanja o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

16.11.2015

Savjetovanju o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, s konačnim prijedlogom Zakona, u kojem je aktivno sudjelovao velik broj kolegica i kolega, objavljeno je izvješće s odgovorima na komentare.

Rezultati savjetovanja nalaze se na linku https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/EconReport?EntityId=1139.

USPJEŠNO ZAKLJUČENA 23. I NAJAVLJENA 24. GKHP - RIJEKA-OPATIJA 2016.

09.11.2015

Ceremonijom svečanog zatvaranja u subotu, 07. studenog zaključen je rad 23. godišnje konferencije hrvatskih psihologa (GKHP) na kojoj je sudjelovalo 468 kolegica i kolega iz Hrvatske i inozemstva koji su kroz pozvana predavanja, simpozije, slobodna priopćenja, radionice, okrugle stolove, stručne domjenke, predstavljanja knjiga i druge oblike rada marljivo kroz četiri konferencijska dana doprinjeli konačnom rezultatu - još jednoj uspješnoj godišnjoj konferenciji. Hrvatsko psihološko društvo sa suorganizatorima – Hrvatskom psihološkom komorom i Društvom psihologa u Splitu te vrijednim kolegicama iz Šibenika, zahvaljuje svim sudionicima, članicama i članovima Programskog i Organizacijskog odbora, medijima i ljubaznom osoblju hotela Ivan Solaris Resorta.
Na završetku ovogodišnje konferencije, Hrvoje Gligora, predsjednik Organizacijskog odbora 24. GKHP sa suradnicama iz Rijeke najavili su dolazeću konferenciju koja će se od 9. do 12. studenoga 2016.godine održati u Rijeci i Opatiji, uz 1. Psycho Film i Media Festival. Dobro nam došli u Rijeku i Opatiju 2016. godine!

JAVNA RASPRAVA O ZAKONU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

12.06.2015

Poštovane kolegice i kolege,

U tijeku je javna rasprava o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Stoga vas pozivamo da se svojim argumentima uključite u raspravu koja je otvorena do 19.06.2015. godine na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=1139.

U raspravi je moguće sudjelovati nakon ispravne registracije, a na stranici se nalaze Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Obrazac prethodne procjene, kao i Teze za Zakon.

Hrvatska psihološka komora

ODRŽANA 26. SJEDNICA SKUPŠTINE HPK

21.04.2015

U subotu, 18. travnja 2015. godine, u prostorima Češkog narodnog doma u Zagrebu  održana je 26. sjednica Skupštine Hrvatske psihološke komore na kojoj su usvojeni Izvještaj o radu Komore i Financijsko izvješće za 2014. godinu, donijeta je Odluka o visini članarine za 2015. godinu, te Plan rada i Financijski plan za 2015. godinu. Navedeni dokumenti dostupni su Vam u rubrici Odluke, nakon što se preko korisničkog računa logirate na web-stranice Komore.

Također, usvojen Elaborat o posebnim dopusnicama i Program edukacije za stjecanje posebne dopusnice za rad psihologa u području psihološke pripreme sportašaNavedeni dokumenti dostupni su u rubrici Posebne dopusnice. 

Iz redova članova Liste stručnjaka imenovano je Povjerenstvo za posebne dopusnice za rad psihologa u području psihološke pripreme sportaša, u sastavu: Anđelko Botica, Zlata Matoković, Ingrid Cippico, Ivan Vračić i Zoran Sušanj.

S poštovanjem,

Hrvoje Gligora
predsjednik Hrvatske psihološke komore

NATJEČAJ ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

13.03.2015

Hrvatska psihološka komora uputila je ravnateljima zdravstvenih ustanova u RH molbu stav vezan uz Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2015. godine, kojeg je HZZO objavio na svojim web stranicama.

Tekst pisma donosimo u prilogu.

Prilog: PDF

PRIJEDLOG ODREĐIVANJA PSIHOLOŠKE DJELATNOSTI U POSLOVIMA ORGANIZACIJSKIH PSIHOLOGA

14.11.2014

Stručni razred za organizacijsku psihologiju i psihologiju rada

Pregledi djece s poplavljenih područja za upis u školu

30.06.2014

Prema preporuci Ministarstva zdravlja Ordinacijama medicine rada upućen je apel putem Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu da besplatno pregledavaju učenike s poplavljenih područja za čiji je upis u školu potreban pregled medicine rada. Specijalisti medicine rada širom Hrvatske (djeca mogu biti izmještena) pristali su provoditi preglede besplatno.

Pošto je za preglede za određena zanimanja potrebna i psihološka obrada ovim putem molimo kolegice i kolege psihologe koji rade u medicini rada da se također odazovu ovom apelu koji je od HZZZSR-a stigao i nama te ove preglede naprave besplatno.

Obavijest

30.05.2014

Poštovane kolegice i kolege,

s mrežnih stranica Hrvatskog Crvenog križa prenosimo obavijest vezanu uz organizaciju Timova za pružanje psihosocijalne podrške stanovništvu, djelatnicima Gradskih društava Crvenog križa, volonterima i pomagačima na poplavljenim područjima, koju možete pročitati u prilogu ove vijesti.

Hrvatskom Crvenom križu smo, kao i ranije Ministarstvu socijalne politike i mladih te Ministarstvu zdravlja, uputili dopis u kojem nudimo stručnu pomoć i suradnju.

PRILOG: Timovi za pružanje psihosocijalne podrške na poplavljenim područjima 

Doneseni Standardi rada vojnih psihologa

27.05.2014

Upravni odbor je na svojoj sjednici od 16. svibnja 2014. godine, na prijedlog Stručnog razreda za vojnu psihologiju, donio Standarde rada vojnih psihologa te su isti objavljeni u rubrici Dokumenti - Standardi rada.

Obavijest

22.05.2014

Poštovane kolegice i kolege,

Vjerujemo da svi dijelimo suosjećanje s žrtvama prirodne katastrofe koja je zadesila našu zemlju. Humanitarna materijalna pomoć i odgovor zajednice je zavidna, a želimo Vas izvijestiti kako je isto tako pokrenuta aktivnost brojnih psihologa, osobito onih najbližih stradalim područjima u Slavoniji. Velik broj psihologa iz drugih dijelova zemlje također je izrazio svoju spremnost da pomognu stanovnicima nastradalim u poplavljenim područjima. HPK će sve osobne ponude za pomoć zabilježiti i po potrebi vas kontaktirati.

Također, želimo vas izvijestiti kako je Hrvatska psihološka komora na račun Crvenog križa donirala 15.000 kuna pomoći. Također, svoju smo stručnu pomoć ponudili tako da smo uputili dopise Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu socijalne politike i mladih u kojem nudimo resurse Komore kao najbrojnije strukovne ustanove s javnim ovlastima. U dopisu smo naznačili da ćemo na svaki zahtjev, u kojem navedu vrstu i oblik pomoći, odmah reagirati jer raspolažemo s bazom podataka i informacijama koji psiholozi su u kojim područjima najstručniji.

Temeljem kontakata i informacija s terena, županijska društva psihologa Hrvatskog psihološkog društva su se odlično organizirala u smislu pružanja psihološke potpore i pomoći. Prisutni su u Cerni gdje je smješten velik broj evakuiranog stanovništva, osigurali su prostor i telefonske linije, kao i adekvatne tiskane materijale (letke). Angažirani su i krizni timovi Društva za psihološku pomoć koji su krenuli na teren ispitati situaciju i potrebe. Budući da je još za sada potrebno osigurati i zadovoljiti osnovne životne i sigurnosne potrebe stanovništva, za  sada nema potražnje za dodatnim timovima koji bi pružali psihološku pomoć. Naglašavamo kako se sve aktivnosti odvijaju u suradnji s nadležnim općinskim, gradskim i županijskim stožerima koji određuju prioritete.

S poštovanjem,

Hrvoje Gligora
predsjednik Hrvatske psihološke komore

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon, sri: 10 - 17h
fax: + 385 1 3013815       uto, čet, pet: 9 - 14h
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2