Stručni razredi


Stručni razredi su stručna i znanstvena tijela Hrvatske psihološke komore, koji se osnivaju za pojedina područja psihološke djelatnosti, a odluku o osnivanju donosi Upravni odbor Komore.

Zadaci stručnih razreda su:
1. prati, proučava i unapređuje razvoj u području psihološke djelatnosti za koje je osnovan,
2. pruža stručno-metodološku pomoć u području za koje je osnovan,
3. utvrđuje doktrinarna mjerila za rad u području za koje je osnovan,
4. daje stručne ocjene i mišljenja za metode, postupke i programe rada iz područja za koje je osnovan,
5. sudjeluje u planiranju, praćenju i procjeni znanstvenog istraživanja i poticanju primjene rezultata istraživanja u području za koje je osnovan,
6. prati stručno usavršavanje psihologa za područje za koje je osnovan,
7. izrađuje kriterije za ostvarivanje prava na posebnu dopusnicu,
8. potiče razvitak znanosti iz područja za koje je osnovan i njegovu primjenu u praksi,
9. obavlja i druge poslove utvrđene općim aktima Komore ili na zahtjev Skupštine, Upravnog odbora ili predsjednika Komore.


Stručni razred za kliničku i zdravstvenu psihologiju

Članovi:

Lidija Arambašić
Andreja Bogdan
Svetislav Joka
Nataša Jokić Begić
Gordana Kamenečki
Ljiljana Muslić
Ivana Rede
Ivan Vračić
Iva Žegura

 

Stručni razred psihologa u palijativnoj skrbi

Članovi:
Lovorka Brajković 
Daria Vuger Kovačić

 

Stručni razred za psihologe u medicini rada

Članovi:
Senka Božić
Sandra Bušurelo Erak
Ingrid Cippico
Ida Juranić
Roberta Krizmanić
Ivana Svetina Leš
Zdeslava Udovičić
Barica Urh

 

Stručni razred za školsku psihologiju

Članovi:
Ivana Čorić
Ivana Delač 
Zvončica Kučanda

 

Stručni razred za predškolsku psihologiju

Članovi:
Marina Vuko - predsjednica
Petra Malnar - zamjenica predsjednice
Kamea Jaman
Maja Tir Babić
Neda Vac Burić

 

Stručni razred za vojnu psihologiju

Članovi:
Marcela Kovačić Tomac
Amalija Petrić
Ida Šintić Verem
Ivan Vračić


Stručni razred za psihologiju sporta i tjelesnog vježbanja

Članovi:
Renata Barić
Anđelko Botica 
Vesna Hude
Vedrana Radić Brajnov
Nataša Stefanovski
Luka Škrinjarić
Amir Zulić  

 

Stručni razred za psihologe u profesionalnom usmjeravanju

Članovi:
Suzana Svalina Balaš - predsjednica
Tanja Bitanga - zamjenica predsjednice
Silvija Ćelap
Katarina Ćurković
Bruno Jerončić
Danijel Mišura

 

Stručni razred za organizacijsku psihologiju i psihologiju rada

Članovi:
Marina Gulin - zamjenica predsjednice
Jozo Dubravac
Ljubomir Kačić
Vedran Prpić

 

Stručni razred psihologa u socijalnoj skrbi

Članovi:
Dubravka Svilar Blažinić - predsjednica
Tončica Božić - zamjenica predsjednice
Omer Ćorić
Ljubica Hajnić
Ines Majnarić
Marija Markotić
Sandra Matošina Borbaš
Mirna Petretić Vukov
Blanka Žic Grgat

 

Stručni razred za zrakoplovnu psihologiju

Članovi:
Višnja Livajić Pezer - predsjednica
Maja Čepulo Komar - zamjenica predsjednice
Natalija Bogdanović
Anita Đuretić Bartolović
Asja Madunić
Zdeslava Udovičić

 

Stručni razred za penološku psihologiju

Članovi:
-

 

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2