Stručni razredi


Stručni razredi su stručna i znanstvena tijela Hrvatske psihološke komore, koji se osnivaju za pojedina područja psihološke djelatnosti, a odluku o osnivanju donosi Upravni odbor Komore.

Zadaci stručnih razreda su:
1. prati, proučava i unapređuje razvoj u području psihološke djelatnosti za koje je osnovan,
2. pruža stručno-metodološku pomoć u području za koje je osnovan,
3. utvrđuje doktrinarna mjerila za rad u području za koje je osnovan,
4. daje stručne ocjene i mišljenja za metode, postupke i programe rada iz područja za koje je osnovan,
5. sudjeluje u planiranju, praćenju i procjeni znanstvenog istraživanja i poticanju primjene rezultata istraživanja u području za koje je osnovan,
6. prati stručno usavršavanje psihologa za područje za koje je osnovan,
7. izrađuje kriterije za ostvarivanje prava na posebnu dopusnicu,
8. potiče razvitak znanosti iz područja za koje je osnovan i njegovu primjenu u praksi,
9. obavlja i druge poslove utvrđene općim aktima Komore ili na zahtjev Skupštine, Upravnog odbora ili predsjednika Komore.


Stručni razred za kliničku i zdravstvenu psihologiju

Članovi:
Nataša Jokić Begić - predsjednica
Gordana Kamenečki - zamjenica predsjednice
Lidija Arambašić
Andreja Bogdan
Svetislav Joka
Ljiljana Muslić
Ivana Rede
Ivan Vračić
Iva Žegura


Stručni razred psihologa u palijativnoj skrbi

Članovi:
Lovorka Brajković 
Ozren Šenator
Daria Vuger Kovačić


Stručni razred za psihologe u medicini rada

Članovi:
Ida Juranić - predsjednica
Sandra Bušurelo Erak - zamjenica predsjednice

Senka Božić
Ingrid Cippico
Roberta Krizmanić
Ivana Svetina Leš
Zdeslava Udovičić
Barica Urh


Stručni razred za školsku psihologiju

Članovi:
Ivana Delač - predsjednica
Natalia Dujić - zamjenica predsjednice
Ivana Čorić
Mislav Čupić
Zrinka Ivanković Mladenović 
Zvončica Kučanda
Silva Strnad-Jerbić
Aleksandra Vukelić

 

Stručni razred za predškolsku psihologiju

Članovi:
Marina Vuko - predsjednica
Petra Malnar - zamjenica predsjednice
Maja Tir Babić
Neda Vac Burić

 

Stručni razred za vojnu psihologiju

Članovi:
Marcela Kovačić Tomac
Amalija Petrić
Ivana Selak
Ida Šintić Verem
Ivan Vračić


Stručni razred za psihologiju sporta i tjelesnog vježbanja

Članovi:
Vedrana Radić Brajnov - predsjednica
Nataša Stefanovski - zamjenica predsjednice
Renata Barić 
Vesna Hude
Luka Škrinjarić 

 

Stručni razred za psihologe u profesionalnom usmjeravanju

Članovi:
Tanja Bitanga
Silvija Ćelap
Bruno Jerončić
Anita Savić
Suzana Svalina Balaš

 

Stručni razred za organizacijsku psihologiju i psihologiju rada

Članovi:
Lucija Veličan Marković

 

Stručni razred psihologa u socijalnoj skrbi

Članovi:
Dubravka Svilar Blažinić - predsjednica
Tončica Božić - zamjenica predsjednice
Omer Ćorić
Ljubica Hajnić
Ines Majnarić
Marija Markotić
Sandra Matošina Borbaš
Mirna Petretić Vukov
Blanka Žic Grgat

 

Stručni razred za zrakoplovnu psihologiju

Članovi:
Višnja Livajić Pezer - predsjednica
Maja Čepulo Komar - zamjenica predsjednice
Natalija Bogdanović
Anita Đuretić Bartolović
Asja Madunić
Zdeslava Udovičić

 

Stručni razred za penološku psihologiju

Članovi:
-

 

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2