Pravni savjeti

Za pružanje pravnih savjeta članovima Komore o pravnim pitanjima iz nadležnosti Komore, te pravima i obvezama vezanim uz članstvo u Komori,Hrvatska psihološka komora sklopila je od 01. srpnja 2011. godine ugovor o poslovnoj suradnji s odvjetnikom Berislavom Živkovićem.

Upiti odvjetniku Živkoviću postavljaju se putem Tajništva Komore pisanim putem na adresu Selska cesta 90A, Zagreb, faksom na broj 01-3013-815, ili na e-mail: hpk@psiholoska-komora.hr
s naznakom „za pravnog savjetnika Komore“.

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2