Specijalnosti

Obavljanje psihološke djelatnosti u medicini rada

22.10.2020

Slijedom velikog broja upita članova Komore vezano uz posebne dopusnice za obavljanje psihološke djelatnosti u medicini rada Komora se obratila Ministarstvu zdravstva.

Dopune Programa edukacije za stjecanje posebne dopusnice za rad psihologa u palijativnoj skrbi

14.12.2016

Usvojena na 31. sjednici skupštine Komore od 17. prosinca 2016.

Dopuna Elaborata o posebnim dopusnicama za rad psihologa u palijativnoj skrbi

14.12.2016

Usvojena na 31. sjednici skupštine Komore od 17. prosinca 2016.

Program edukacije za stjecanje posebne dopusnice rad psihologa u području psihološke pripreme sporta

02.04.2015

Usvojen na 26. sjednici skupštine Komore od 18. travnja 2015.

Elaborat o posebnim dopusnicama za rad psihologa u području psihološke pripreme sportaša

02.04.2015

Usvojen na 26. sjednici skupštine Komore od 18. travnja 2015.

Program edukacije za stjecanje posebne dopusnice za rad psihologa u palijativnoj skrbi

03.04.2014

Usvojen na 24. sjednici skupštine Komore od 29. ožujka 2014.

Elaborat o posebnim dopusnicama za rad psihologa u palijativnoj skrbi

03.04.2014

Usvojen na 24. sjednici skupštine Komore od 29. ožujka 2014.

Program edukacije za stjecanje posebne dopusnice za medicinu rada

03.04.2014

Usvojen na 24. sjednici skupštine Komore od 29. ožujka 2014.

Elaborat o posebnim dopusnicama za obavljanje psihološke djelatnosti u medicini rada

01.02.2011

Usvojen na 17. sjednici skupštine Komore od 14. listopada 2010.

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2