Povjerenstva

Povjerenstvo za osnovne dopusnice

Djelokrug rada: odlučuje o izdavanju i obnavljanju osnovnih dopusnica.

Povjerenstvo za osnovne dopusnice čine predsjednik i dva člana, a imenuje ga Upravni odbor.

Članovi Povjerenstva za osnovne dopusnice su:
Ingrid Cippico – predsjednica
Valerija Hauptfeld
Daria Vuger Kovačić


Povjerenstvo za posebne dopusnice za obavljanje psihološke djelatnosti u medicini rada

Djelokrug rada: odlučuje o izdavanju i obnavljanju posebnih dopusnica za obavljanje psihološke djelatnosti u medicini rada.

Povjerenstvo za posebne dopusnice čine predsjednik i tri člana te jedan član iz redova stručnjaka pojedinog područja za koje se izdaje posebna dopusnica, a imenuje ga Skupština.

Članovi Povjerenstva za posebne dopusnice za obavljanje psihološke djelatnosti u medicini rada su:
Zlata Matoković - predsjednica
Renata Barić
Ingrid Cippico

Irena Pastuović Terze
Ivan Vračić
 

Povjerenstvo za posebne dopusnice za rad psihologa u palijativnoj skrbi

Djelokrug rada: odlučuje o izdavanju i obnavljanju posebnih dopusnica za rad psihologa u palijativnoj skrbi.

Povjerenstvo za posebne dopusnice čine predsjednik i tri člana te jedan član iz redova stručnjaka pojedinog područja za koje se izdaje posebna dopusnica, a imenuje ga Skupština.

Članovi Povjerenstva za posebne dopusnice za rad psihologa u palijativnoj skrbi su:
Daria Vuger - Kovačić - predsjednica
Lidija Arambašić
Renata Barić
Ingrid Cippico
Ivana Delač

 

Povjerenstvo za posebne dopusnice za rad psihologa u području psihološke pripreme sportaša

Djelokrug rada: odlučuje o izdavanju i obnavljanju posebnih dopusnica za rad psihologa u području psihološke pripreme sportaša.

Povjerenstvo za posebne dopusnice čine predsjednik i tri člana te jedan član iz redova stručnjaka pojedinog područja za koje se izdaje posebna dopusnica, a imenuje ga Skupština.

Članovi Povjerenstva za posebne dopusnice za rad psihologa u području psihološke pripreme sportaša su:
Renata Barić - predsjednica
Ingrid Cippico
Ivana Delač
Daria Vuger - Kovačić
Iva Žegura


Povjerenstvo za psihologe vježbenike

Povjerenstvo za psihologe vježbenike obavlja sljedeće poslove:
- provodi nadzor nad obavljanjem vježbeničkog staža,
- provodi evaluaciju rada mentora,
- izrađuje i donosi planove i programe vježbeničkog staža,
- donosi odluku o priznavanju vježbeničkog staža u inozemstvu,
- organizira edukaciju za obavljanje poslova mentora,
- može organizirati seminar za psihologe vježbenika u smislu stručne edukacije i pripreme za psihološki stručni ispit,
- obavlja i druge poslove određene ovim Pravilnikom i općim aktima Komore.

Povjerenstvo za psihologe vježbenike čine predsjednik Povjerenstva i četiri člana, a imenuje ih Upravni odbor.

Članovi Povjerenstva za psihologe vježbenike su:
Bernardica Franjić Nađ - predsjednica
Nataša Jokić - Begić
Snježana Kovač
Tanja Pureta
Sanja Vučetić


Povjerenstvo za stručno usavršavanje

Povjerenstvo za stručno usavršavanje obavlja slijedeće poslove:
- izrađuje prijedlog godišnjeg programa stručnog usavršavanja,
- izrađuje prijedlog organizacije i provođenja trajne izobrazbe,
- utvrđuje kategorizaciju oblika trajne izobrazbe,
- provodi provjeru stručnosti psihologa,
- izrađuje sadržaj ispita za provjeru stručnosti psihologa,
- imenuje ispitna povjerenstva za provjeru stručnosti psihologa,
- obavlja i druge poslove određene Pravilnikom ili drugim općim aktom Komore.

Povjerenstvo za stručno usavršavanje čine predsjednik i četiri člana, a imenuje ga Upravni odbor.

Članovi Povjerenstva za stručno usavršavanje su:
Dubravka Svilar Blažinić - predsjednica
Vera Ćubela Adorić
Gordana Kamenečki
Ana Strahinja Ratković
Ivan Vračić


Povjerenstvo za psihodijagnostička sredstva

Djelokrug rada Povjerenstva je:
- predlaganje kategorije psihodijagnostičkog sredstva,
- predlaganje uvrštavanja pojedinog psihodijagnostičkog sredstva u Popis posebno zaštićenih psihodijagnostičkih sredstava, koji donosi Upravni odbor Komore.
- predlaganje Upravnom odboru Komore postupka u slučajevima neovlaštenog korištenja
  psihodijagnostičkih sredstava,
- predlaganje mjera za poboljšanje uporabe i zaštite psihodijagnostičkih sredstava.

Povjerenstvo za psihodijagnostička sredstva čine predsjednik i četiri člana, a imenuje ga Upravni odbor.

Članovi Povjerenstva za psihodijagnostička sredstva su:
Ida Šintić Verem - predsjednica
Ingrid Cippico
Hrvoje Gligora
Kamea Jaman
Gordana Kuterovac Jagodić

 

Povjerenstvo za privatnu praksu

Djelokrug rada: odlučuje o zahtjevima za otvaranje privatne prakse, utvrđuje listu ovlaštenih psihologa za provođenje uvida o ispunjavanju uvjeta prostora i opreme.

Povjerenstvo za privatnu praksu čini predsjednik Povjerenstva i 2 člana, a imenuje ih Upravni odbor.

Članovi Povjerenstva za privatnu praksu su:
Margareta Mesić - predsjednica
Teuta Barušić
Hrvoje Gligora

 

Povjerenstvo za psihoterapiju

Članovi Povjerenstva za psihoterapiju su:
Ivanka Živčić Bećirević – predsjednica
Irena Bezić
Andreja Bogdan
Nataša Jokić-Begić
Margareta Mesić
Sanja Mršić Jurina
Mirjana Pernar
Zrinka Rička Žauhar


Povjerenstvo za priznavanje inozemnih formalnih obrazovnih kvalifikacija

Članovi Povjerenstva za priznavanje inozemnih formalnih obrazovnih kvalifikacija su:
Anita Lauri Korajlija - predsjednica
Alessandra Pokrajac Bulian
Andrea Vranić


Povjerenstvo za stručni nadzor

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:
- izrađuje prijedlog liste psihologa koji će provoditi stručni nadzor,
- izrađuje stručne kriterije po kojima će se provoditi stručni nadzor,
- izrađuje prijedlog godišnjeg plana stručnog nadzora,
- vodi evidenciju o provedenom stručnom nadzoru i predloženim, odnosno poduzetim mjerama,
- sačinjava godišnje izvješće o stručnom nadzoru,
- koordinira provođenje stručnog nadzora s nadležnim inspekcijama i drugim nadležnim tijelima,
- obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i općim aktima Komore.

Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana, a imenuje ga Upravni odbor.

Članovi Povjerenstva za stručni nadzor su:
Blanka Žic Grgat - predsjednica
Kamea Jaman
Gordana Kuterovac Jagodić

 


Povjerenstvo za priznavanje statusa kliničkog psihologa

Djelokrug rada: odlučuje o zahtjevima za priznavanje statusa kliničkog psihologa.

Povjerenstvo za priznavanje statusa kliničkog psihologa ima pet članova. Predsjednik i dva člana su iz Stručnog razreda za kliničku psihologiju koje predlaže Stručni razred za kliničku psihologiju. Ostale članove Povjerenstva predlaže i imenuje Upravni odbor.

Članovi Povjerenstva za priznavanje statusa kliničkog psihologa su:
Ivan Vračić - predsjednik
Lidija Arambašić
Valerija Hauptfeld

Renato Pahić
Iva Žegura
 

Povjerenstvo za stručna pitanja

Povjerenstvo za stručna pitanja obavlja sljedeće poslove:
1. odgovara na prigovore korisnika usluga psihologa ako upućuju na moguću stručnu pogrešku psihologa,
2. odgovara na pitanja članova Hrvatske psihološke komore vezana za stručna pitanja,
3. savjetuje članove Hrvatske psihološke komore s ciljem poboljšanja kvalitete pruženih usluga,
4. priprema i izrađuje standarde dobre stručne prakse,
5. daje stručna mišljenja kod pripreme propisa koji utječu na razvoj struke,
6. vodi brigu o unaprjeđivanju vrsnoće stručnog djelovanja.

Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana, a imenuje ga Upravni odbor.

Članovi Povjerenstva za stručna pitanja su:
Marina Gulin - predsjednica
Igor Kovač
Dubravka Svilar Blažinić
Dalibor Vukalović
Iva Žegura


Povjerenstvo za donacije i sponozorstva

Djelokrug rada: odlučuje o zahtjevima za donacije i sponozorstva.

Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.

Članovi Povjerenstva za donacije i sponzorstva su:
Sanda Puljiz Vidović - predsjednica
Pavica Biondić Ivanković
Sandra Matošina Borbaš

 

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2