Odluke

Odluka o naknadama

30.04.2019

Odluka o naknadama za priznavanje strane stručne kvalifikacije, inozemnog vježbeničkog staža i izdavanje EU potvrde

Odluka o upisnini

18.09.2018

Odluka o visini članarine za 2017. godinu

03.12.2016

Donesena na 31. sjednici skupštine Komore od 17. prosinca 2016.

Odluka o visini članarine za 2016.

07.06.2016

Donesena na 28. sjednici skupštine Komore od 30. travnja 2016.

Odluka o visini članarine za 2015.

02.04.2015

Donesena na 26. sjednici skupštine Komore od 18. travnja 2015.

Odluka o visini članarine za 2014.

19.03.2014

Donesena na 24. sjednici skupštine Komore od 29. ožujka 2014.

Odluka o visini članarine za 2012. godinu

09.03.2012

Donesena na 20. redovitoj skupštini Komore od 24. ožujka 2012. godine

Odluka o visini članarine za 2011. godinu

03.04.2011

Donesena na 18. redovitoj skupštini Komore od 05. ožujka 2011. godine

Odluka o visini članarine za 2010. godinu

01.02.2011

Donesena na 16. redovitoj skupštini Komore od 06. ožujka 2010. godine

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2