Termini održavanja stručnih ispita HPK za 2019. godinu

Napomena:

U roku prijava za polaganje stručnog ispita, treba dostaviti vježbeničku knjižicu u elektronskom obliku na e-mail adresu: hpk@psiholoska-komora.hr, te originalnu  poslati putem pošte ili je osobno dostaviti na adresu Hrvatske psihološke komore, Selska cesta 90A, Zagreb.

Prilog: Prijavnica za polaganje stručnog ispita

 

VELJAČA 2019.

ZAGREB – 14. veljače 2019. u 15 h, XV gimnazija, Jordanovac 8, Zagreb.

RIJEKA 15. veljače 2019. u 14 h, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci, Sveučilišni kampus na Trsatu, Sveučilišna avenija 4.

SPLIT - 14. veljače 2019. u 16 h, Centar za socijalnu skrb Split, Ul. Ivana Gundulića 25.

OSIJEK– 15. veljače 2019. u 15 h, Centru za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, Smičiklasova 2.

Prijave za polaganje stručnog ispita zaprimaju se od 15. siječnja do 23. siječnja 2019.

 

TRAVANJ 2019. 

ZAGREB – 05. travnja 2019. u 15 h, Škola za cestovni promet, Trg J.F. Kennedyja 8, Zagreb.

RIJEKA 05. travnja 2019. u 14 h, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci, Sveučilišni kampus na Trsatu, Sveučilišna avenija 4.

SPLIT - 04. travnja 2019. u 16 h, Centar za socijalnu skrb Split, Ul. Ivana Gundulića 25.

OSIJEK– 12. travnja 2019. u 15 h, Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, Smičiklasova 2.

Prijave za polaganje stručnog ispita zaprimaju se od 06. ožujka do 14. ožujka 2019.

 

LIPANJ 2019.

ZAGREB – 14. lipnja 2019. u 15 h, Škola za cestovni promet, Trg J.F. Kennedyja 8, Zagreb.

RIJEKA 14. lipnja 2019. u 14 h, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci, Sveučilišni kampus na Trsatu, Sveučilišna avenija 4.

SPLIT - 13. lipnja 2019. u 16 h, Centar za socijalnu skrb Split, Ul. Ivana Gundulića 25.

OSIJEK– 14. lipnja 2019. u 15 h, Klinika za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Osijek, Huttlerova 4.

Prijave za polaganje stručnog ispita zaprimaju se od 16. do 24. svibnja 2019.

 

KOLOVOZ 2019.

ZAGREB - 30. kolovoza 2019. u 15 h, XV. gimnazija, Jordanovac 8, Zagreb

RIJEKA 30. kolovoza 2019. u 14 h, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci, Sveučilišni kampus na Trsatu, Sveučilišna avenija 4.

SPLIT 29. kolovoza 2019. u 16 h, Centar za socijalnu skrb Split, Ul. Ivana Gundulića 25.

OSIJEK30. kolovoza 2019. u 15 h, Klinika za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Osijek, Huttlerova 4.

Prijave za polaganje stručnog ispita zaprimaju se od 02. do 09. kolovoza 2019.

 

LISTOPAD 2019.

ZAGREB - 11. listopada 2019. u 15 h XV. gimnazija, Jordanovac 8, Zagreb

RIJEKA 11. listopada 2019. u 14 h, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci, Sveučilišni kampus na Trsatu, Sveučilišna avenija 4.

SPLIT 10. listopada 2019. u 16 h, Centar za socijalnu skrb Split, Ul. Ivana Gundulića 25.

OSIJEK11. listopada 2019. u 15 h, Klinika za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Osijek, Huttlerova 4.

Prijave za polaganje stručnog ispita zaprimaju se od 11. do 19. rujna 2019.

 

PROSINAC 2019.

ZAGREB - 13. prosinca 2019. u 15 h, Škola za cestovni promet, Trg J.F. Kennedyja 8, Zagreb

RIJEKA 13. prosinca 2019. u 14 h, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci, Sveučilišni kampus na Trsatu, Sveučilišna avenija 4.

SPLIT - 12. prosinca 2019. u 16 h, Centar za socijalnu skrb Split, Ul. Ivana Gundulića 25.

OSIJEK13. prosinca 2019. u 15 h, Klinika za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Osijek, Huttlerova 4.

Prijave za polaganje stručnog ispita zaprimaju se od 13. do 21. studenog 2019.

 

Napomena:

U roku prijava za polaganje stručnog ispita, treba dostaviti vježbeničku knjižicu u elektronskom obliku na e-mail adresu: hpk@psiholoska-komora.hr, te originalnu  poslati putem pošte ili je osobno dostaviti na adresu Hrvatske psihološke komore, Selska cesta 90A, Zagreb. 

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2