Natječaj za radno mjesto ekonomist (m/ž)

KLASA: 003-08/18-03/63
URBROJ: 251-375/01-02-18-1
Zagreb, 19. listopada 2018.

 

Na temelju članka 17. Statuta Hrvatske psihološke komore Upravni odbor Komore na 36. sjednici održanoj 19. listopada 2018. godine donosi

ODLUKU

o raspisivanju natječaja za radno mjesto ekonomist (m/ž)
 

 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

- najmanje SSS isključivo ekonomskog smjera,
- najmanje 3 godine radnog iskustva,
- izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office),
- samostalnost u radu.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidat/kandidatkinja treba priložiti:

- dokaz o stručnoj spremi,
- domovnicu,
- dokaz o radnom iskustvu (potvrda HZMO),
- uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak ne starije od 30 dana,
- životopis u Europass formatu.

Radni odnos zasniva se na neodređeno uz probni rok od 6 mjeseci.

Rok za podnošenje prijava je 12. studenog 2018. godine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i životopisom dostavljaju se na e-mail: hpk@psiholoska-komora.hr s naznakom: Prijava na natječaj za radno mjesto ekonomist (m/ž).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati čije su prijave potpune i pravovremene mogu biti pozvani na motivacijski razgovor (intervju) i/ili provjeru sposobnosti koji provodi poslodavac, o čemu će kandidati biti obaviješteni telefonski.

Predsjednica Hrvatske psihološke komore
Andreja Bogdan

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2