Vježbenički staž

Vježbenički staž je rad pod nadzorom kojim se psiholog osposobljava za samostalan rad u okviru svoje struke.

Vježbenički staž traje jednu godinu i obavlja se s punim radnim vremenom.

Pravo na obavljanje vježbeničkog staža stječe se učlanjenjem u Hrvatsku psihološku komoru i upisom u Imenik psihologa vježbenika.

Vježbenički staž može se obavljati temeljem ugovora o radu ili ugovora o volontiranju.

Kada psiholog ostvari mogućnost obavljanja vježbeničkog staža, treba najkasnije 8 dana prije početka obavljanja staža pisanim putem obavijestiti Komoru o početku obavljanja staža i dostaviti  presliku ugovora o radu ili stručnom osposobljavanju.

 Uz obavijest o početku obavljanja staža psiholog treba dostaviti i podatke o mentoru, i to ime i prezime mentora te podatke o zaposlenju.

Mentor može biti ovlašteni psiholog koji ima najmanje 5 godina radnog iskustva.

Jedan mentor može istovremeno obavljati mentorstvo nad dva vježbenika.

Iznimno, jedan mentor može istovremeno biti mentor najviše petorici vježbenika, ako se mentorstvo obavlja u području organizacijske psihologije.

Ako psiholog nije mogao osigurati mentora, pisanim putem će zatražiti od Komore da mu imenuje mentora.

Odluku o odobrenju obavljanja vježbeničkog staža donosi Povjerenstvo za psihologe vježbenike.

Vježbenički staž se, u pravilu, obavlja bez prekida, no može se prekinuti u slučaju bolesti, porodiljnog dopusta ili drugih opravdanih razloga. U tom slučaju psiholog vježbenik treba podnijeti zahtjev za odobrenje prekida i/ili nastavka vježbeničkog staža, uz koji treba priložiti dokumente na osnovu kojih traži prekid i/ili produljenje vježbeničkog staža, a vježbenički staž se produljuje za onoliko vremena koliko je prekid trajao.

Nakon obavljenog staža psiholog vježbenik podnosi Komori prijavu za polaganje psihološkog stručnog ispita. Uz prijavu se obvezno prilaže uredno ispunjena i ovjerena vježbenička knjižica.

Prijava se može podnijeti Komori najranije mjesec dana prije isteka vježbeničkog staža, a najkasnije 6 mjeseci nakon završenog vježbeničkog staža, no psiholog vježbenik može pristupiti polaganju stručnog ispita tek nakon isteka godine dana obavljanja vježbeničkog staža.

Ukoliko je psiholog vježbenik ispunio sve uvjete predviđene Pravilnikom o psiholozima vježbenicima Komora izdaje rješenje o polaganju stručnog ispita u kojem se utvrđuje datum i mjesto polaganja.

Detaljne informacije o obavljanju vježbeničkog staža i polaganju stručnog ispita možete naći u Pravilniku o psiholozima vježbenicima.

Psiholozi vježbenici kojima je Povjerenstvo odobrilo obavljanje vježbeničkog staža vježbeničku knjižicu mogu pruzeti ovdje.

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2