ODLUKA O RADNOM VREMENU ZA STRANKE

KLASA: 008-01/18-03/07
URBROJ: 251-375/01-02-18-1

Zagreb, 31. kolovoza 2018.

 

Na temelju članka 17. Statuta Hrvatske psihološke komore Upravni odbor Komore je na svojoj 34. sjednici od 31. kolovoza 2018. godine, donio ovu

O D L U K U
o radnom vremenu za stranke


Uredovno vrijeme za rad sa strankama u razdoblju od 3. rujna 2018. do 6. siječnja 2019. godine određuje se od ponedjeljka do petka od 9 do 11 sati. 

Obrazloženje

Zbog povećanog obujma administrativnih poslova i poslova arhiviranja donesena je ova odluka o radnom vremenu sa strankama.

Predsjednica Hrvatske psihološke komore
Andreja Bogdan 

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2