ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA ČLANOVE POVJERENSTVA ZA DONACIJE I SPONZORSTVA

KLASA: 013-05/18-01/02
URBROJ: 251-375/01-02-18-1

Zagreb, 13. srpnja 2018.


Na temelju članka 17. Statuta Hrvatske psihološke komore i članka 12. Pravilnika o donacijama i sponzorstvima Upravni odbor Komore je na svojoj 33. sjednici od 13. srpnja 2018. godine, donio ovu

O D L U K U
o raspisivanju natječaja za članove
Povjerenstva za donacije i sponzorstva

 

U Povjerenstvo za donacije i sponzorstva (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) Upravni odbor Komore izabire i imenuje predsjednika i dva člana.

Kandidat/kinja za člana/icu Povjerenstva mora ispunjavati sljedeće uvjete:

  • imati važeću osnovnu dopusnicu,
  • imati najmanje 5 godina radnog iskustva,
  • do dana raspisivanja natječaja temeljem ove Odluke mora imati uredno podmirenu članarinu i druga davanja, kao i ispunjene druge obveze temeljem Zakona o psihološkoj djelatnosti, Statuta i drugih općih akata Hrvatske psihološke komore,
  • ne sudjeluje u radu, odnosno nije član/ica nijednog tijela Hrvatske psihološke komore ni Hrvatskog psihološkog društva.

Kandidat/kinja uz prijavu mora priložiti dokaze o ispunjavanju objavljenih uvjeta i uvjerenje da protiv njega/nje nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana).

Rok za podnošenje prijava je do 16. kolovoza 2018. godine.

Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu: Hrvatska psihološka komora, Zagreb, Selska cesta 90A, s naznakom: „Prijava na natječaj za člana/icu Povjerenstva za donacije i sponzorstva“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Predsjednica Hrvatske psihološke komore
Andreja Bogdan 

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2