ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DODJELU NAGRADE „SNJEŽANA BIGA-FRIGANOVIĆ“

KLASA: 061-06/18-01/01
URBROJ: 251-375/01-02-18-1

Zagreb, 13. srpnja 2018.
 

Na temelju članka 3. i 5. Pravilnika o odličjima Hrvatske psihološke komore Upravni odbor Komore je na svojoj 33. sjednici od 13. srpnja 2018. godine, donio ovu

O D L U K U

O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DODJELU NAGRADE

„SNJEŽANA BIGA-FRIGANOVIĆ“


Nagrada „Snježana Biga-Friganović“ dodjeljuje se članu Komore te drugim fizičkim i pravnim osobama koji su posebno doprinijeli organizaciji, radu i razvoju Hrvatske psihološke komore, a time dali značajan doprinos za unapređenje statusa psihologa u društvu te razvoj i afirmaciju psihološke djelatnosti.

Godišnje se može dodijeliti do jedna nagrada “Snježana Biga-Friganović".

Odluka Upravnog odbora o dodjeli nagrade objavljuje se na web stranici Komore.

Nagrada se uručuje na Svečanoj skupštini Komore.

PODNOŠENJE PRIJEDLOGA

Prijedloge za dodjelu nagrade mogu podnijeti tijela Komore ili članovi Komore pojedinačno.

Natječaj se raspisuje s početkom od 16. srpnja 2018. godine.

Rok za podnošenje prijedloga je 16. kolovoza 2018. godine.

Prijedlozi za dodjelu nagrade, s detaljnim obrazloženjem prijedloga te životopisom ako se radi o fizičkoj osobi, dostavljaju se Upravnom odboru Komore na adresu: Hrvatska psihološka komora, Zagreb, Selska cesta 90A, ili na e-mail: hpk@psiholoska-komora.hr.

Predsjednica Hrvatske psihološke komore
Andreja Bogdan

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2