NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO PRAVNIKA/PRAVNICE

KLASA: 008-01/18-03/05
URBROJ: 251-375/01-02-18-1
Zagreb, 28. lipnja 2018.

Na temelju članka 17. Statuta Hrvatske psihološke komore Upravni odbor Komore je na svojoj 32. sjednici od 15. lipnja 2018. godine, donio Odluku o raspisivanju ovog natječaja.

 

 NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO PRAVNIKA/PRAVNICE

 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme

 

Uvjeti:

- diplomirani pravnik/pravnica,
- državljanin/ka Republike Hrvatske,
- najmanje 3 godine radnog iskustva u području upravno-pravnih poslova,
- položen pravosudni ispit,
- probni rok od 6 mjeseci.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidat/kandidatkinja treba priložiti:

- dokaz o stručnoj spremi (preslik),
- domovnicu (preslik),
- dokaz o radnom iskustvu na traženim poslovima (potvrda o podacima evidentiranim u
   matičnoj evidenciji HZMO-a),
- dokaz o položenom pravosudnom ispitu,
- uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana),
- životopis u Europass formatu.

Radni odnos zasniva se na neodređeno uz probni rok od 6 mjeseci.

Rok za podnošenje prijava je 06. srpnja 2018. godine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i životopisom dostavljaju se na adresu: Hrvatska psihološka komora, Zagreb, Selska cesta 90A, s na znakom: „Prijava na natječaj za radno mjesto pravnika/pravnice“.

Kandidati čije su prijave potpune i pravovremene mogu biti pozvani na provjeru sposobnosti i motivacijski razgovor (intervju) koji provodi poslodavac.

Kandidati će o mjestu i vremenu testiranja biti obaviješteni elektroničkom poštom ili telefonom, i to najkasnije tri dana prije provjere sposobnosti/intervjua.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.


Predsjednica Hrvatske psihološke komore
Andreja Bogdan

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2