6. REGIONALNI SUSRET ČLANOVA HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

Rijeka, 16. lipnja 2018.

Uljanik Učililšte – Podružnica Rijeka, Zapadni ulaz u Brodogradilište 3. Maj – ulaz sa strane Stadiona Kantrida, Rijeka

 

 

PROGRAM

 

09:15 – 10:00 Registracija sudionika

 

10:00 – 11:30 Dobrodošlica organizatora

Hrvatska psihološka komora – ima li što novo?

Andreja Bogdan, Hrvatska psihološka komora

 

Profesija psihologa regulirana je profesija. Pojam regulirane profesije podrazumijeva da su uvjeti za rad u profesiji propisani određenim zakonom, a obavljanje regulirane profesije podrazumijeva da osoba posjeduje stručne kvalifikacije stečene nakon obrazovanja.

Uvjeti za obavljanje psihološke djelatnosti propisani su Zakonom o psihološkoj djelatnosti, a za njeno obavljanje potrebna je osnovna dopusnica (odobrenje za samostalan rad) koju, nakon obavljenog vježbeničkog staža i položenog stručnog ispita, izdaje Hrvatska psihološka komora.

Završetkom studija stekli ste diplomu i postali mag. psihologije, ali da biste se mogli baviti psihološkom djelatnošću trebate biti član Komore. Kako se učlaniti u Komoru?  Kako  i gdje obaviti vježbenički staž? Kada i  gdje polagati stručni ispit? Kako steći uvjete za osnovnu dopusnicu?

Koje su članske obaveze članova Komore? Zbog čega je članstvo u Komori obavezno za sve psihologe koji se bave bilo kojim područjem psihološke djelatnosti?

Na ova i sva ostala pitanja vezana za funkcioniranje Komore, njenih tijela i aktivnosti koje provodi možete dobiti  odgovor i postaviti  pitanja i članovima UO HPK, kao i djelatnicima u Tajništvu.

 

 

11:30 – 12:45

GDPR

Danijel Antonić, Zavod za informatičku djelatnost Grada Rijeke

 

EU Opća uredba o zaštiti podataka (eng. General Data Protection Regulation-GDPR) primjenjuje se od 25.5.2018., direktno na sve tvrtke bez iznimke i na fizičke osobe u okviru obavljanja profesionalnih djelatnosti, te su propisane kazne značajne. Navedena uredba zamjenjuje postojeći Zakon o zaštiti osobnih podataka, čime se mijenja dosadašnja uloga Agencije za zaštitu osobnih podataka. Uredba značajno proširuje definiciju osobnog podatka, proširuje prava ispitanika, detaljnije definira prava ispitanika, definira evidenciju aktivnosti obrade, zahtijeva prijavu AZOP-u gubitka osobnih podataka, te zahtijeva implementaciju proceduralno tehničkih mjera zaštite.

Edukacija će kroz praktične primjere dati odgovore na slijedeća pitanja:

Kako se pripremiti? Koja nova pravila treba poštivati? Trebam li imati službenika za zaštitu osobnih podataka? Kako i kada prijaviti neovlašteni pristup podacima? Što sve mora sadržavati Politika zaštite osobnih podataka? ...

 

Program edukacije:

1. Uvod u GDPR

2. Razumijevanje regulative – novosti koje donosi i razlika u odnosu na dosadašnju regulativu

3. Usklađivanje sa Uredbom

 

 

12:45 – 13:00 Pauza za kavu

 

 

13:00 – 14:30

Intelektualna onesposobljenost (mentalna retardacija): (ne)promjenjivost kvocijenta inteligencije  tijekom vremena i uloga u dijagnozi

Izv. prof. dr. sc. Slavka Galić, Opća županijska bolnica Požega

 

U prošlosti se dijagnoza intelektualne onesposobljenosti osnivala na rezultatima testova inteligencije, no  u novije vrijeme postavljeni su jasni kriteriji za dijagnozu u kojima se, uz rezultate testova inteligencije, navodi i procjena adaptivnog funkcioniranja. Pretjerano oslanjanje na rezultate testova inteligencije, odnosno na kvocijent inteligencije, često zanemaruje svakodnevno funkcioniranje osobe a i činjenicu da je inteligencija dinamički koncept te da je intelektualna onesposobljenost stanje koje može biti uzrokovano vrlo različitim čimbenicima pa će i o tim čimbenicima ovisiti hoće li kvocijent inteligencije biti razmjerno stabilan tijekom vremena ili promjenjiv. Poseban su problem vrlo niski rezultati, uz koje je vrlo teško razdvojiti kategorije koje određuju težinu intelektualne onesposobljenosti. Kroz prikaze slučajeva djece i odraslih osoba s intelektualnom onesposobljenosti različite etiologije i procjenjivanih u više navrata može se jasno vidjeti da odgovor na pitanje je li kvocijent inteligencije promjenjiv ili nepromjenjiv tijekom vremena nije jednoznačan nego ovisi i o etiologiji stanja, pridruženim poremećajima, ali i psihosocijalnim čimbenicima. Prikazi slučajeva su i najbolja ilustracija potrebe za procjenom adaptivnog ponašanja osobe, naročito kada je u pitanju diskriminacija među pojedinim kategorijama kojima se određuje težina, kako bi se izbjegle dijagnostičke pogreške koje mogu proisteći iz isključivog oslanjanja na kvocijent inteligencije.

 

 

14:30– 17:00

Komunikacija o komunikaciji – interaktivno predavanje / radionica

Nada Kegalj, diplomirani psiholog-profesor, Osnovna škola Podmurvice

 

Cilj:potaknuti psihologe da budu zanimljivi izlagači svojih radova na konferencijama, stručnim skupovima i sl. Osvježiti znanja o verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji i aktivnom slušanju.

 

Ishodi: Psiholozi će moći

  • primijeniti govorničke vještine pri uvjeravanju,
  • zauzeti i obraniti svoj stav,
  • ispravno koristiti digitalne alate, koristeći znanja iz područja percepcije i fluktuacije pažnje pri prezentiranju ,
  • preoblikovati i formulirati svoje riječi i rečenice da ih publika razumije,
  • primijeniti asertivne tehnike.

 

Izlaganje je podijeljeno u tri dijela: verbalna komunikacija i asertivnost, neverbalna komunikacija i aktivno slušanje

 

17:00 – 17:10 Zatvaranje susreta

 

***

 

Sudjelovanje na 6. Regionalnom susretu članova Komore boduje se kao jednodnevni domaći stručni skup s 12 bodova za predavače i 9 bodova za slušače. Tijekom trajanja skupa svaki član može sa djelatnicima Tajništva obaviti popunjavanje obrasca za ažuriranje podataka te provjeriti urednost ispunjavanja obaveza (članarine, obnova dopusnice).

Za članove Komore sudjelovanje na Regionalnom susretu je besplatno (bez kotizacije).

Od  17:00  sati za sve sudionike Regionalnog susreta organiziran je ručak u Grill Zoni, Pulska 3, Rijeka.

 

Za sudjelovanje na 6. REGIS-u prijava je obavezna. Ispunjeni prijavni obrazac potrebno je dostaviti na tajnik@psiholoska-komora.hr, najkasnije do utorka 12. lipnja 2018.

Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 01 3014 001.

 

Napomena: U slučaju većeg broja prijavljenih sudionika moguća je promjena mjesta održavanja o čemu će prijavljeni sudionici biti obaviješteni e-mailom.

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2