Odluka o upisu bodova za stručno usavršavanje

KLASA: 008-01/18-03/04
URBROJ: 251-375/01-02-18-1

Zagreb, 09. ožujka 2018.


Na temelju članka 17. Statuta Hrvatske psihološke komore Upravni odbor je na svojoj 29. sjednici od 09. ožujka 2018. godine donio ovu

O D L U K U

o upisu bodova za stručno usavršavanje


Upravni odbor Hrvatske psihološke komore donio je na svojoj 19. sjednici od 13. listopada 2017. ovu Odluku o upisu bodova za stručno usavršavanje.

Sukladno ovoj Odluci o upisu bodova za stručno usavršavanje, upis bodova za stručno usavršavanje izvršit će se samo onim članovima Hrvatske psihološke komore koji imaju uredno podmirenu članarinu, za one stručne skupove za koje su organizatori ispunili ugovorene obveze.


Predsjednica Hrvatske psihološke komore
Andreja Bogdan

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2