POZIV NA 36. SKUPŠTINU HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

KLASA: 003-08/18-01/02
URBROJ: 251-375/01-01-18-1
Zagreb, 19. veljače 2018.


POZIV NA 36. SKUPŠTINU HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE


Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske psihološke komore i članka 3. i 12. Poslovnika o radu Skupštine Hrvatske psihološke komore, pozivamo Vas na 36. Skupštinu Hrvatske psihološke komore koja će se održati u subotu 10. ožujka 2018. godine u Prvoj gimnaziji, Avenija Dubrovnik 36, Zagreb, s početkom u 11:00 sati  sa sljedećim  


DNEVNIM REDOM:

1. Otvaranje Skupštine i usvajanje Dnevnog reda

2. Izvješće Nadzornog odbora

3. Izvješće o radu za 2017.

4. Financijsko izvješće za 2017.

5. Imenovanje članova Liste stručnjaka, članova Povjerenstva za posebne dopusnice za obavljanje psihološke djelatnosti u medicini rada, članova Povjerenstva za posebne dopusnice za obavljanje psihološke djelatnosti u palijativnoj skrbi i članova Povjerenstva za posebne dopusnice za rad psihologa u području psihološke pripreme sportaša

Prijedloge za dopunu Dnevnog reda s obrazloženjem i materijalima dostavite najkasnije do 26. veljače 2018. na e-mail: tajnik@psiholoska-komora.hr.

Sukladno članku 32. Poslovnika o radu Skupštine, materijali za sjednicu Skupštine bit će objavljeni na web-stranicama Komore 15 dana prije održavanja sjednice, i biti će Vam dostupni nakon što se preko korisničkog računa ulogirate na web-stranice.

Molimo Vas da svoj dolazak na Skupštinu obavezno potvrdite do 01. ožujka 2018. godine, pisanom obavijesti Tajništvu Komore poslane e-mailom na: hpk@psiholoska-komora.hr ili faksom na broj: 01 3013 815. Ukoliko u roku od 48 sati ne primite e-mail s potvrdom o zaprimljenoj  prijavi, molimo Vas da kontaktirate Tajništvo Komore.

S poštovanjem,

Andreja Bogdan
predsjednica Skupštine Hrvatske psihološke komore
predsjednica Hrvatske psihološke komore

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2